Bestuursvergadering 18 januari 2019

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 18 januari 2019

12 februari 2019

Op 18 januari j.l is het Bestuur van het Examenplatform Entree voor het eerst in 2019 samengekomen. Op de agenda stond een aantal financiële thema’s, waaronder de uitkomsten van de kascommissie. De boekhouding over de voorgaande jaren is door hen gecontroleerd en akkoord bevonden. Hierover wordt u verder geïnformeerd tijdens de Vergadering van Aangeslotenen(VvA) op 15 februari 2019.

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek gekoppeld aan klankbordbijeenkomst 2019
Tevens heeft het Bestuur de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek besproken en deze gekoppeld aan de uitkomsten van de klankbordbijeenkomst, die op 12 januari jl. heeft plaatsgevonden. Deze onderwerpen komen ook terug tijdens de komende VvA.

Nieuwe voorzitter Examenplatform Entree: Dick van Meeuwen
Een leuk nieuwsfeitje om ook te vermelden is dat het Examenplatform Entree een nieuwe voorzitter heeft. Dick van Meeuwen (Lid van het College van Bestuur van het Hoornbeeck College ) is op 18 januari jl. officieel benoemt als voorzitter. In de volgende nieuwsbrief een uitgebreide kennismaking met ‘onze’ nieuwe voorzitter.