Vergadering van Aangeslotenen 3 juni 2022

Nieuwsbericht

Vergadering van Aangeslotenen 3 juni 2022

1 juli 2022

De vergadering vond online plaats. Het bestuur gaf inzicht in de financiën voor 2022 met een doorkijkje richting 2023. Nog voor de zomer zal de facturatie van Examenplatform Entree over het kalenderjaar 2022 plaatsvinden. Tevens is er een eerste indicatie voor de bijdrage voor 2023 afgegeven. Dit najaar zal het bestuur een eventuele verhoging onderbouwen.

Het ontwikkelen van de examenproducten voor het nieuwe kwalificatiedossier loopt volgens planning. Er is veel meegedacht vanuit de scholen, waarvoor dank! Per 1 september 2022 zijn er 27 proeven van bekwaamheid verspreid over de 9 profielen beschikbaar. Zie ook verderop in deze nieuwsbrief. Eind 2022 zijn naar verwachting circa 70 nieuwe proeven beschikbaar in de Examenbank.

Tot slot is er een oproep gedaan aan alle scholen om ontwikkelwensen in te dienen . Dit kan door een e-mail te sturen aan [email protected] Binnengekomen wensen zullen worden voorgelegd aan de examenadviescommissie en bij goedkeuring vervolgens aan het bestuur. Er is budget beschikbaar om extra exameninstrumenten te ontwikkelen.

De volgende vergadering van aangeslotenen vindt plaats op 16 september 2022 bij Kas Meeting-Event, locatie, De Bleek 13 in Woerden.