Vergadering van Aangeslotenen

Nieuwsbericht

Vergadering van Aangeslotenen

11 oktober 2018

Op 21 september heeft de Vergadering van Aangeslotenen plaatsgevonden. Een aantal belangrijke onderwerpen zijn daar aan de orde geweest. Zo is de begroting besproken voor de periode tot en met december 2019. Daarnaast is gesproken over het toelaten van de voorwaarden waaronder nieuwe scholen kunnen toetreden. Ook zijn het organisatiereglement en het kwaliteitshandboek vastgesteld en is tot slot de financiële verantwoording over de afgelopen begrotingsperiode in concept gedeeld met alle leden. Over een aantal onderwerpen kunt u verderop in deze nieuwsbrief extra informatie vinden.