Begroting 2018 -2019

Nieuwsbericht

Begroting 2018 -2019

11 oktober 2018

Tijdens de Vergadering van Aangeslotenen is gesproken over de begroting voor de periode 1-10-2018 tot en met 31-12-2019. Al eerder is gekozen voor een behoudend scenario waarbij de kosten niet teveel zullen stijgen. Naar verwachting zal de prijs per deelnemer stijgen naar €21,-. In de begroting is voor het eerst ook een apart budget opgenomen voor de ontwikkeling van nieuwe examens. Van dit bedrag is nog geen specifieke bestemming bepaald. Per keer dat de aangeslotenen bijeen komen worden hier voorstellen voor gepresenteerd en ter goedkeuring voorgelegd. Uiteraard staat het de leden vrij om zelf ontwikkelopdrachten aan te dragen. Gedurende de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019 vinden 4 dergelijke vergaderingen plaats. De exacte planning hiervoor volgt binnen enkele weken.