Vergadering van Aangeslotenen Examenplatform Entree

Nieuwsbericht

Vergadering van Aangeslotenen Examenplatform Entree

18 juli 2018

Op 21 september 2018 staat een vergadering van Aangeslotenen op de agenda. Deze vindt plaats direct na de BTG Entree. Namens het bestuur doen wij een dringende oproep aan alle aangesloten scholen om hierbij aanwezig te zijn.

Hieronder de exacte gegevens:
Datum: 21 september 2018
Tijdstip: 13.30 -15.30
Locatie: MeetINoffice, De Bleek 13, 3447 GV Woerden

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen;

  • Tevredenheidsonderzoek (1e terugkoppeling);
  • Bestuurssamenstelling;
  • Goedkeuring financiële rapportage 2017 (Kascommissie);
  • Plan van aanpak 2018 -2019 inclusief begroting en voorgenomen activiteiten;
  • Kwaliteitshandboek.