Bestuursvergadering Examenplatform Entree

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

18 juli 2018

Op 26 juni en 12 juli is het bestuur samengekomen. Hieronder een korte samenvatting van de agendapunten.

Allereerst heeft het bestuur besloten om een tevredenheidsonderzoek te organiseren onder de deelnemers. Hier heeft u eerder in deze nieuwsbrief al over kunnen lezen.

Overleg verzoek gebruik maken van examenproducten Examenplatform Entree
Het bestuur heeft overleg gevoerd met diverse betrokkenen over het verzoek van een commerciële opleider (in bezit van een brin nummer) om gebruik te mogen maken van de examenproducten van het Examenplatform Entree. Samen met de uitvoeringsorganisatie wordt in de zomermaanden een voorstel opgesteld. Dit voorstel wordt 21 september besproken met de aangesloten scholen.

Kwaliteitshandboek
Daarnaast heeft het bestuur uitgebreid gesproken over het kwaliteitshandboek en daar een aantal wijzigingen in aangebracht. Op basis hiervan is het organisatiereglement voorzien van een update. Het kwaliteitshandboek wordt aangepast en aangevuld en daarna besproken in de Examenadviescommissie. Vervolgens kan deze worden voorgelegd aan het Bestuur ter definitieve vaststelling.

Begroting 2018/2019
Tot slot heeft het bestuur weer een aantal stappen gemaakt met betrekking tot de begroting voor de periode 2018-2019. Op de vergadering van Aangeslotenen, die op 21 september plaatsvindt, wordt het voorstel aan alle aangesloten scholen voorgelegd ter goedkeuring.