Verslag bestuursvergadering 21 juni 2024 

Nieuwsbericht

Verslag bestuursvergadering 21 juni 2024 

26 juni 2024

Het bestuur heeft de vergadering deels gewijd aan de heroriëntatie van de visie, strategie/beleid voor de aankomende jaren. Daarbij is ook het conceptjaarplan van Examenservices 2025 besproken. In het jaarplan worden concrete ondersteunende acties benoemd over bijvoorbeeld de ontwikkeling van (nieuwe) examenproducten, het onderhoud, het aantal nieuwsbrieven en dergelijke. De oproep is gedaan om voor aankomende jaren rekening te houden met het ontwikkelen van examenproducten die de flexibiliseringsbehoefte van scholen ondersteunen. Ook is met elkaar gesproken over de financiële status en welke financiële strategie het best gevolgd kan worden. Aan de hand hiervan, de ontwikkelingen en het conceptjaarplan zal later dit jaar de begroting 2025 worden opgesteld.

Deze bestuursvergadering is voor de laatste keer geleid door Martijn Kool. Martijn heeft al die jaren zijn passie en ervaring als voorzitter van het bestuur ingebracht. Dat heeft geleid tot dat mooie platform Entree wat er nu staat. Aan het eind van de vergadering is Martijn toegesproken en heeft een leuke herinnering gekregen. We wensen Martijn veel succes in zijn rol als bestuurder bij Meerwaarde.
Het stokje als bestuursvoorzitter is per direct doorgegeven aan Judith Geraedts van Rijnland College. Zij zal zichzelf in een volgende nieuwsbrief nog voorstellen. Veel succes Judith!