Verslag bestuursvergadering 

Nieuwsbericht

Verslag bestuursvergadering 

19 april 2024

Op 12 april heeft de bestuursvergadering plaatsgevonden. Ook dit keer waren er veel onderwerpen geagendeerd. Zo is er gesproken over de afronding van het financiële jaar 2023, zodat binnenkort de contributie per leerling voor 2024 aan de aangesloten scholen kan worden voorgelegd. Verder is er ingezoomd op het verzoek om examens voor Mobiliteit Fietstechniek te ontwikkelen en op de overdracht van de financiële administratie, de boekhouding en deelnemersadministratie aan Examenservices. Deze overdracht heeft vorige maand plaatsgevonden.