Verslag VvA 

Nieuwsbericht

Verslag VvA 

19 april 2024

De Vereniging van Aangeslotenen hebben op 8 maart weer met het bestuur vergaderd. De financiën zijn doorgesproken en er is gevraagd om een afgevaardigde die samen met de penningmeester de kascontrole gaat doen. Het bestuur heeft aangegeven met Examenservices in gesprek te zijn om de boekhouding en deelnemersadministratie daar onder te brengen. De VvA gaf aan geen bezwaren te hebben om dit te effectueren. Dit betekent dat de scholen voortaan facturen en overeenkomsten vanuit Examenservices zullen ontvangen. Aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid over het reilen en zeilen verandert niets.
Verder is aangegeven dat de besturendag van 28 februari jl, waar ook Examenplatform Entree vertegenwoordigd was, ook dit keer succesvol is geweest. De besturen van de verschillende examenstichtingen hebben besloten om met elkaar in gesprek te gaan om een samenwerkingsvorm tussen de examenstichtingen onderling te verkennen. In de loop van het jaar zal dit verder opgevolgd worden. Zoals de laatste keren gebruikelijk is geworden, zijn de ontwikkelingen en voortgang over het nieuwe platform PraktijkbeoordelenFlex toegelicht. Daarover kun je hier lezen.