Werkwijze/proces aanleveren nieuwe opdrachten

Nieuwsbericht

Werkwijze/proces aanleveren nieuwe opdrachten

29 juni 2017

Op aanvraag van de Vaststellingscommissie (VC), heeft de Examenadviescommissie besloten om de werkwijze voor het aanleveren van examenopdrachten te wijzigen. Voorheen was het mogelijk om examenopdrachten direct ter beoordeling aan te bieden aan de VC. Met name om in de startfase zoveel mogelijk examenopdrachten beschikbaar te krijgen voor alle leden. De verschillen in de aangeleverde examenopdrachten en de directe inzetbaarheid hiervan zorgden hierdoor voor een grote belasting op de VC. Dit heeft geleid tot een nieuwe wijze van aanleveren. Tot en met de laatste VC-bijeenkomst (7 juli) kunnen de opdrachten worden aangeleverd aan de VC. Uiteraard voor zover de agenda dat qua capaciteit toelaat. Met ingang van het nieuwe opleidingsjaar dienen de examenopdrachten in een vast format te worden aangeleverd aan de nog op te richten ontwikkelgroepen. Deze ontwikkelgroepen beoordelen de aangeleverde examenopdrachten en passen deze zodanig aan zodat het vaststellingsproces daarna sneller kan verlopen.