Categorie: Keuzedelen

Keuzedeel Toewerken naar Nederlands 2F

30 oktober 2023

Het keuzedeel Toewerken naar Nederlands 2F wordt op 2 november weer voorgelegd aan de Vaststellingscommissie (VC). Het eerdere...

“Toewerken naar Nederlands 2F”

4 juli 2023

We zijn samen met de ontwikkelgroep bezig met de ontwikkeling van het keuzedeel Toewerken naar Nederlands 2F. In...

Ontwikkeling keuzedeelexamens 

30 juni 2020

Zoals hierboven is aangegeven, zal het Examenplatform Entree examens ontwikkelen voor drie keuzedelen. De ontwikkeling van de keuzedeelexamens ondernemend gedrag en solliciteren willen we in oktober...

Ontwikkelwensen  

30 juni 2020

Het bestuur van het Examenplatform Entree heeft de volgende ontwikkelwensen geaccordeerd: Keuzedeelexamen ondernemend gedrag Keuzedeelexamen solliciteren Keuzedeelexamen toewerken naar Nederlands 2F ...

Oproep ontwikkelwensen 2020

9 oktober 2019

Het bestuur wil graag een gedragen begroting voor 2020 opstellen. Om daartoe te komen wil ze graag van...

Examenplan keuzedeel Leervaardigheden

31 oktober 2017

  Op 2 november is er een vergadering van de vaststellingscommissie gepland. Hier worden het examenplan en het examen...

Start ontwikkelnetwerk keuzedelen 7-9

13 september 2017

In nieuwsbrief 3 (mei 2017) hebben we kenbaar gemaakt na de zomervakantie te starten met een ontwikkelnetwerk voor...

Ontwikkelnetwerk keuzedelen

31 mei 2017

Voor de ontwikkeling van examens voor de keuzedelen zal een (overstijgend) ontwikkelnetwerk geformeerd worden. We hebben al vier...

Inventarisatie keuzedelen

31 mei 2017

Tijdens de vergadering van aangeslotenen is onder de aanwezigen geïnventariseerd welke keuzedelen aangeboden gaan worden en waar de...

Keuzedeel Verrijking leervaardigheden

25 april 2017

Tijdens de Examenadviescommissie van 10 april is er gesproken over het keuzedeel 'Verrijking leervaardigheden'. Er is geconcludeerd dat...

Keuzedeel Verrijking leervaardigheden

15 februari 2017

Tijdens de projectfase is ook een examen ontwikkeld voor het keuzedeel Verrijking leervaardigheden. Ook dit examen zal binnenkort...