Start ontwikkelnetwerk keuzedelen 7-9

Nieuwsbericht

Start ontwikkelnetwerk keuzedelen 7-9

13 september 2017

In nieuwsbrief 3 (mei 2017) hebben we kenbaar gemaakt na de zomervakantie te starten met een ontwikkelnetwerk voor de keuzedelen. Hiervoor is een oproep gedaan om mee te denken bij de ontwikkeling van de examens voor de keuzedelen. We hebben zes enthousiaste deelnemers gevonden. Op 7 september is het ontwikkelnetwerk bij elkaar gekomen om een start te maken met de ontwikkeling van het keuzedeel ‘Verrijking Leervaardigheden’. Samen met docenten wordt een passend examenplan opgesteld dat aansluit bij de eisen van het kwalificatiedossier, het niveau van de onderwijsdeelnemers en de wensen en behoeften van de deelnemende scholen. Op basis van het opgestelde examenplan worden vervolgens de examenopdrachten ontwikkeld.