Onderhoud exameninstrumenten

Nieuwsbericht

Onderhoud exameninstrumenten

13 september 2017

In de zomervakantie heeft er een onderhoudscheck plaatsgevonden bij alle exameninstrumenten. De instrumenten zijn voorzien van een nieuwe lay-out en alle instructieteksten zijn herschreven. Vanaf augustus 2017 zijn voor alle kwalificaties de volgende instrumenten gepubliceerd in de examenbank:

  • Examenplan
  • Instructie Beoordelaar
  • Instructie student
  • Beoordelingsformulier
  • Examenopdrachten

 

In opleidingsjaar 2017-2018 zal het aanbod examenopdrachten verder uitgebreid worden.