Enquête Examenplatform Entree

Nieuwsbericht

Enquête Examenplatform Entree

18 juli 2018

Op 6 juli hebben alle scholen, die bij het Examenplatform Entree zijn aangesloten, een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om de dienstverlening van het examenplatform te evalueren, maar ook om de examenproducten waar nodig te verbeteren en aan te vullen. De vragen uit dit onderzoek zijn in overleg met het bestuur en de examenadviescommissie van Entree tot stand gekomen.

Wij willen iedereen die gebruik maakt van het Examenplatform met klem vragen om de vragenlijst in te vullen.

U vindt de vragenlijst hier! De vragenlijst blijft actief en beschikbaar tot maandag 3 september 2018.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan dit tevredenheidsonderzoek.