Kwalificatiedossier 2022 : Stand van Zaken

Nieuwsbericht

Kwalificatiedossier 2022 : Stand van Zaken

24 februari 2022

We hebben er één jaar langer op gewacht, maar inmiddels is het nieuwe Kwalificatiedossier Entree met crebonummer 23110 vastgesteld én is het Examenplatform Entree volop bezig met ontwikkelen van exameninstrumenten bij het herziene dossier.

Wat hebben we tot dusver gedaan? In januari en februari 2022 vonden de eerste ontwikkelbijeenkomsten plaats, waarin nieuwe beoordelingscriteria met bijbehorende verantwoording voor elk profiel zijn ontwikkeld. Op 4 april worden deze ter vaststelling voorgelegd aan de vaststellingscommissie. Met het herzien van de eerste Proeves van Bekwaamheid in maart en april liggen we met het ontwikkelproces mooi op koers, met dank aan de inzet en deskundigheid van onze ontwikkelleden!

Heeft u interesse om als ontwikkellid actief te worden en bij te dragen aan kwalitatieve examens? Stuur dan uw cv met motivatie naar: [email protected]