Wijzigings- en productoverzichten

Nieuwsbericht

Wijzigings- en productoverzichten

24 februari 2022

Examenplatform Entree is voortdurend in beweging met het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van de examenproducten. Waar vindt u nieuwe examens, ziet u of een examen gewijzigd is of vindt u informatie over de verwachte opleverdatum?

Het antwoord luidt: in de product- en wijzigingsoverzichten die u kunt downloaden via onze website. Deze overzichten corresponderen met de mappenstructuur op de examenbank.

Productoverzicht Examenplatform Entree Vanaf2020
In dit overzicht zijn de examens en instrumentaria opgenomen gebaseerd op de voormalige beoordelingssstematiek, de zogenaamde ‘tweepuntsschaal’. Zet u een examen met de oude systematiek in? Kijk dan altijd naar het versienummer bij de (Examen)opdracht om zeker te stellen dat u de meest actuele versie heeft.

Productoverzicht Examenplatform Entree Vanaf2021
In dit overzicht zijn de examens en instrumentaria opgenomen gebaseerd op de nieuwe beoordelingssstematiek, de zogenaamde ‘driepuntsschaal’. Zet u een examen met de nieuwe systematiek in? Kijk dan ook hier altijd of u het meest actuele versienummer heeft.

Productoverzicht Examenplatform Entree Keuzedelen
In dit overzicht zijn de examens en instrumentaria opgenomen bij de keuzedelen. Onderstaand ziet u hoe het overzicht eruit ziet en met kleuren de status van het product wordt aangeduid.
Wijzigingsoverzicht Examenplatform Entree
Is er een wijziging doorgevoerd in een examen of bijbehorend document? Dan vindt u in dit overzicht het soort wijziging met een korte toelichting, dit staat te allen tijde bij het laatste versienummer van het product.