Leden gezocht voor de ontwikkelgroepen

Nieuwsbericht

Leden gezocht voor de ontwikkelgroepen

6 februari 2018

De afgelopen maanden hebben wij herhaaldelijk een oproep gedaan aan de deelnemende scholen om enthousiaste docenten/examenfunctionarissen en/of ervaren praktijkopleiders en assessoren uit het bedrijfsleven aan te melden voor de diverse ontwikkelgroepen.

Helaas heeft het bestuur vast moeten stellen dat deze oproepen niet hebben geleid tot aanmeldingen. Dit is een hele zorgelijke ontwikkeling vindt het bestuur. Enerzijds omdat het ervoor zorgt dat de doelstelling om dit schooljaar 58 nieuwe opdrachten te ontwikkelen ernstig onder druk komt te staan. Anderzijds is het zorgelijk omdat het de kern raakt waar het Examenplatform voor staat, een van de uitgangspunten luidt namelijk:

“De samenwerkende partners van Examenplatform Entree zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak bij de ontwikkeling van examens kwaliteit verhogend en kostenbesparend werkt.”

Tijdens de komende vergadering van aangeslotenen op 8 februari aanstaande zal het bestuur dit onderwerp dan ook agenderen met als doel aan het einde van de vergadering in alle ontwikkelgroepen voldoende leden te hebben.