Bestuursvergadering

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering

6 februari 2018

Op 25 januari is het bestuur van het Examenplatform Entree samengekomen. De financiële situatie van het Examenplatform is niet verbeterd ten opzichte van de vorige bestuursvergadering. Er zijn nog steeds 4 scholen die hun contributie over het vorige schooljaar niet hebben betaald. De facturen voor het huidige schooljaar 2017-2018 worden de komende periode weer verstuurd. Daarnaast heeft het bestuur besloten om deel te nemen aan een door Examenservices & Cinop georganiseerd scholingsprogramma. De kosten hiervoor waren al eerder opgenomen in de begroting. Omdat de realisatie van de activiteiten nog steeds in lijn ligt met datgene wat er voor dit jaar is begroot, is er geen reden om deze activiteit niet uit te voeren. Tot slot is bestuur akkoord gegaan met een voorstel over het wijzigen van de examens.