Nieuwsbericht

Toegang instrumenten Examenplatform Entree

3 december 2019
  • Wat wordt er beschikbaar gesteld in de examenbank van het Examenplatform Entree?

In de examenbank kunnen deelnemende onderwijsinstellingen alle examens downloaden als pdf of beveiligd invulbaar Word-document. Om deze instrumenten en examens te kunnen downloaden moet je beschikken over een inlognaam en inlogcode.

  • Hoe krijg ik toegang tot de examenbank van het Examenplatform Entree?

Scholen krijgen toegang tot de examenbank van het Examenplatform Entree via het invullen van een aanvraagformulier tot toegang dat is (mede-) ondertekend door een tekeningsbevoegde van de school. Aan het aanvraagformulier is een geheimhoudingsverklaring gekoppeld. Heb je nog geen inloggegevens? Vraag deze dan aan via het aanvraagformulier.

  • Kan ik ook tijdelijke toegang krijgen tot de examenbank?

In overleg is het mogelijk om tijdelijk toegang te krijgen tot de examenbank. Neem hiervoor contact op door een e-mail te sturen naar [email protected] of te bellen naar telefoonnummer (030) 6087988. (Bereikbaar van 8:00 uur tot 17:00 uur)

  • Hoe weet ik of ik gebruik maak van de laatste versies van de documenten?

In het productoverzicht op de website (https://examenplatformentree.nl/examenbank/) staan alle exameninstrumenten vermeld met de meest recente versienummers per document. Wordt een document gewijzigd, dat wordt het versienummer van dat document opgehoogd. Dit versienummer is zowel in de titel van het document als op het voorblad te vinden. Daarnaast wordt in het wijzigingsoverzicht op de website (https://examenplatformentree.nl/examenbank/) bijgehouden in welk document er een wijziging is doorgevoerd en wat de wijziging precies inhoudt. Voordat een school exameninstrumenten inzet is het dan ook raadzaam om het productoverzicht te raadplegen voor het meest recente versienummer.