Kwaliteitshandboek uitgelicht – herziene versie beschikbaar

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek uitgelicht – herziene versie beschikbaar

21 februari 2023

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In deze editie geven we inzicht in de herziene versie ‘Kwaliteitshandboek examinering Examenplatform Entree 1v7’, die sinds januari 2023 beschikbaar is in de Examenbank.
In de volgende (sub)hoofdstukken zijn wijzigingen doorgevoerd:

1. Inleiding
Het figuur ‘Procesarchitectuur Examinering’ is vervangen door de actuele versie.

2.5 Ontwikkelgroep
Hier is een tekstuele wijziging doorgevoerd dat leden van de ontwikkelgroep veelal uit docenten van de aangesloten scholen bestaan. Afgevaardigden uit het berdrijfsleden zitten momenteel niet in de ontwikkelgroepen.

3.2.1 Beoordelingsmix
Conform de nieuwe formats zijn een tekstuele toelichting en een voorbeeld van de beoordelingsmix opgenomen:

3.3.2 Cesuur
Bij de cesuurbepaling is tekstueel toegevoegd: ‘Voor het eindoordeel ‘goed’ van een kerntaak, dient de student voor de gehele kerntaak een 8,0 of hoger te scoren’.

3.4.1 Proeve van bekwaamheid en 3.4.2 Portfolio-opdracht
Bij zowel de Proeve van bekwaamheid als de portfolio-opdracht staat een toevoeging over het aanvullende criteriumgericht interview (CGI): ‘Per kerntaak mag er 20% van de beoordelingscriteria bevraagd worden in een CGI. Bijvoorbeeld: de basiskerntaak bestaat uit 12 beoordelingscriteria, dan mogen 2 beoordelingscriteria middels een CGI bevraagd en beoordeeld worden. Dit mogen geen kritische beoordelingscriteria zijn.’

7.1 Feedback ophalen – evaluatiebijeenkomsten
Er is een wijziging doorgevoerd dat er één gezamenlijke evaluatiebijeenkomst plaatsvindt voor alle kwalificatie- en de keuzedeeldossiers en niet meer één evaluatiebijeenkomst per kwalificatie.

De volgende bijlagen zijn toegevoegd/aangepast:

  • Bijlage 3: Reglement examenadviescommissie
  • Bijlage 5: Reglement vaststellingscommissie
  • Bijlage 7: Vaststellingsformulieren
    • Vaststellingsformulier Beoordelingscriteria
    • Vaststellingsformulier Verantwoordingsdocument
    • Vaststellingsformulier Examenopdracht