Uitgelicht Kwaliteitshandboek – Examenopdrachten

Nieuwsbericht

Uitgelicht Kwaliteitshandboek – Examenopdrachten

10 november 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In de vorige editie werden de kaders, richtlijnen en uitgangspunten bij onze exameninstrumenten uitgelicht. In deze editie leest u meer over de examenopdrachten van Examenplatform Entree: Proeve van Bekwaamheid en Portfolio-opdracht.

Proeve van bekwaamheid
In een proeve van bekwaamheid toont de student op een afgesproken moment zijn vaardigheden aan door het werk letterlijk uit te voeren in de beroepspraktijk of in een vooraf opgezette simulatie. Het is mogelijk dat er bewijsmateriaal ter ondersteuning wordt uitgewerkt, denk bijvoorbeeld aan een planning.
Doorgaans bestaat de proeve van bekwaamheid bij de profielen uit één opdracht en kunnen ze bij keuzedelen uit één of meerdere opdrachten bestaan.

Voor de proeve van bekwaamheid geldt dat er beoordelingscriteria zijn ontwikkeld aan de hand waarvan de uitvoering kan worden beoordeeld. Indien een onderdeel niet of onvoldoende gezien is tijdens een proeve, kan er aanvullend een criteriumgericht interview worden gehouden met de student. Ter ondersteuning hiervan is het document Richtlijnen Criteriumgericht interview (CGI) beschikbaar via de examenbank. Per kerntaak mag er 20% van de beoordelingscriteria bevraagd worden in een CGI. Bijvoorbeeld: de basiskerntaak bestaat uit 12 beoordelingscriteria, dan mogen 2 beoordelingscriteria middels een CGI bevraagd en beoordeeld worden. Dit mogen geen kritische beoordelingscriteria zijn.

Bij het uitvoeren van een proeve van bekwaamheid in simulatie kan aanvullende informatie voor het uitvoeren van de opdracht verstrekt worden, bijvoorbeeld een casus of materiaal voor een rollenspel.

Portfolio-opdracht
De portfolio-opdracht is een praktische opdracht die de student zelfstandig maakt op school of in het leerbedrijf. In de portfolio-opdracht verzamelt de student bewijzen over zijn functioneren. De portfolio-opdracht wordt op school ingeleverd en nagekeken. De authenticiteit van het portfolio moet vervolgens vastgesteld worden. Dit kan bijvoorbeeld via een criteriumgericht interview. Op de examenbank is het servicedocument Richtlijnen Portfolio beschikbaar, met daarin handreikingen over het examineren en beoordelen van de portfolio-opdracht. Ook voor de portfolio-opdracht geldt dat er aanvullend een criteriumgericht interview kan worden gehouden met de student, waarbij per kerntaak er 20% van de beoordelingscriteria bevraagd mag worden in een CGI. Dit mogen geen kritische beoordelingscriteria zijn.