Cesuurfout in beoordelingsformulieren

Nieuwsbericht

Cesuurfout in beoordelingsformulieren

10 november 2022

Eerder hebben we de aangesloten scholen uitgebreid geïnformeerd over de cesuurfout in de beoordelingsformulieren en over de acties om dat te herstellen en herhaling te voorkomen. Onderstaand bericht is in oktober rechtstreeks de aangesloten scholen verzonden.

Tijdens de vergadering van aangeslotenen van 16 september 2022 hebben de aanwezige scholen aangeboden om steekproefsgewijs na te gaan wat gevolgen waren van de fout in de cesuur bij de proeven van bekwaamheid met de nieuwe 3-puntsschaal. Inmiddels hebben we van 16 scholen de reacties ontvangen. Op twee scholen was de nieuwe 3-puntsschaal nog niet gebruikt. Op een totaal van 938 gecontroleerde examenresultaten bij de overige 14 scholen is in twee gevallen een verkeerde beoordeling ontdekt als gevolg van de cesuurfout. Dat komt neer op 0,2%. Daarmee wordt de verwachting bevestigd dat de feitelijke impact gelukkig zeer beperkt is gebleven.

Daarnaast hebben we contact opgenomen met de Inspectie en, op basis van het document dat eerder is gedeeld, de situatie toegelicht. De Inspectie beschouwt dit als een incident dat door het Examenplatform Entree adequaat is opgepakt en opgelost. De Inspectie heeft daarmee nog steeds vertrouwen in de kwaliteit van de examens van het Examenplatform Entree en verwacht geen andere acties dan wie welke al zijn uitgevoerd of in gang zijn gezet. Tenslotte heeft de Inspectie haar waardering uitgesproken voor de transparantie die het Examenplatform Entree hierin laat zien.