Pilot Praktijkbeoordelen Entree

Nieuwsbericht

Pilot Praktijkbeoordelen Entree

10 november 2022

Praktijkbeoordelen is het online beoordelingsinstrument waarmee examens van studenten digitaal beoordeeld kunnen worden. Het bestuur van Examenplatform Entree heeft dit jaar scholen in de gelegenheid gesteld om hiermee ervaring op te doen. Op dit moment zijn er 15 Entree-scholen die aan deze pilot meewerken. Op 4 november organiseerden we een online-evaluatiebijeenkomst voor deze scholen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we eerder opgehaalde feedback met elkaar besproken, wensen en suggesties opgehaald en heeft het ROC van Amsterdam, dat al sinds 5 jaar naar volle tevredenheid met Praktijkbeoordelen werkt, ervaringen met Praktijkbeoordelen gedeeld.
De reacties van de deelnemers op de mogelijkheden én het gebruik van Praktijk­beoor­delen waren zeker positief. Op 18 november besluit het bestuur over het gebruik in 2023 en verder. Wanneer Examenplatform Entree Praktijkbeoordelen inderdaad blijft aanbieden aan de aangesloten scholen, kunnen we de opgehaalde feedback en wensen die bij de verschillende scholen leven,  gebruiken om Praktijkbeoordelen verder te verbeteren. Graag informeren wij u in de volgende nieuwsbrief wat de uitslag hiervan is!