Update Praktijkbeoordelen Entree 

Nieuwsbericht

Update Praktijkbeoordelen Entree 

26 april 2023

Op 1 januari 2023 is Praktijkbeoordelen een vast onderdeel geworden van de dienstverlening aan scholen die zijn aangesloten bij Examenplatform Entree. Inmiddels zijn er steeds meer Entree scholen die met Praktijkbeoordelen digitaal beoordelen. Dat is natuurlijk goed nieuws! Het bestuur van Examenplatform Entree heeft, op basis van de geïnventariseerde wensen van de scholen die hebben meegewerkt aan de pilot, een prioritering vastgesteld van enkele gevraagde aanpassingen. In vervolg hierop zullen op termijn een aantal
functionaliteiten worden toegevoegd aan Praktijkbeoordelen voor Entree. Dit betreft o.a. het toevoegen van een tekstvak voor de onderbouwing van de beoordelaar (bij een 0 of 2 score) onder ieder werkproces. Op dit moment is dit alleen nog mogelijk onder iedere fase (voorbereiding, uitvoering, afronding).
Ook zal het verslag, dat na het afronden van het examen is te downloaden, worden uitgebreid met een verklaring dat de beoordelaar(s) een student op alle onderdelen van de genoemde werkprocess(en), op het aangegeven niveau per werkproces beoordeeld is. Aan het verslag wordt tevens per afname/examen een tabel toegevoegd met hierin de namen van de betreffende beoordelaars/examencommissie en de examenlocatie.
Graag informeren wij u zo snel mogelijk over de beschikbaarheid van deze nieuwe functionaliteiten.
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met onze helpdesk via [email protected]