Bestuursvergadering 22 november

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 22 november

5 december 2019

Op 22 november is het bestuur bijeengekomen voor een extra vergadering. Daarin zijn officieel twee nieuwe leden van examenadviescommissie benoemd. Met ingang van de eerstkomende vergadering zullen beide nieuwe leden hun bijdrage aan de commissie leveren. Het bestuur heet Joost Brouwer en Els Vrijs van harte welkom en veel succes. Met betrekking tot de vacatures in het bestuur hebben twee kandidaten zich gemeld. De eerste gesprekken hierover zijn inmiddels gevoerd. In de komende nieuwsbrieven zullen wij u hierover uitgebreider informeren.

Tijdens de vergadering heeft het bestuur uitgebreid gekeken naar de wensen van de aangeslotenen en getracht dit in te passen in de begroting voor 2020. De definitieve begroting zal begin 2020 formeel door het bestuur worden vastgesteld. Tevens heeft het bestuur de vragenlijst voor de nieuwe tevredenheidsenquête vastgesteld. Alle leden kunnen deze voor de kerst in hun inbox verwachten.