Examenadviescommissie 4 oktober

Nieuwsbericht

Examenadviescommissie 4 oktober

5 december 2019

Op 4 oktober heeft de examenadviescommissie weer vergaderd. Tijdens de bijeenkomst heeft de commissie onder andere advies gegeven over de volgende onderwerpen:

 • De ontwikkelwens met betrekking tot een servicedocument per profiel om concrete invulling te geven aan de examens
  • De feedback van de examenadviescommissie op het document voor één van de profielen is inmiddels verwerkt en momenteel worden de documenten voor de andere profielen ontwikkeld.
 • De ontwikkelwens met betrekking tot een servicedocument om zelf examenopdrachten te construeren die binnen route 1 voor valide examens vallen
  • De feedback van de examenadviescommissie is inmiddels verwerkt en het document wordt tijdens de volgende vergadering nog een keer voorgelegd.
 • De vormgeving van de examen- en beoordelingsmix in het verantwoordingsdocument
  • Deze tabellen zullen worden samengevoegd voor een compactere en duidelijkere weergave.
 • De gegevens op de voorbladen van de examendocumenten
  • Hierin zal tijdens het zomeronderhoud consistentie worden aangebracht.
 • De tevredenheidsenquête
  • Een opzet van de vragen is besproken en hier en daar gewijzigd. Verderop in deze nieuwsbrief is meer te lezen over de enquête.

Zoals hierboven te lezen is, zijn de twee vacatures voor nieuwe leden van de examenadviescommissie inmiddels vervuld. De volgende vergadering van de commissie zal plaatsvinden op 6 december.