Bestuursvergadering 8 april

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 8 april

22 april 2022

Het bestuur is op 8 april kort bij elkaar gekomen. Een aantal agendapunten zijn niet aan bod gekomen wegens tijdsgebrek. Deze zullen alsnog besproken worden op een extra vergadering d.d. 20 mei 2022. Het bestuur heeft uitgebreid gesproken over de voortgang van het nieuwe kwalificatiedossier, met name over de ontwikkeling van de nieuwe exameninstrumenten. Dit proces loopt momenteel volgens planning. Daarnaast heeft het bestuur een aantal nieuwe commissieleden geïnstalleerd. Ook zijn de adviezen van de examenadviescommissie uitgebreid besproken (zie bericht ‘Examenadviescommissie 25 maart’). Met name de rol van het bedrijfsleven en de adviezen rondom de vergadering van aangeslotenen kwamen aan bod. Tot slot heeft het bestuur het nieuwe reglement van de examenadviescommissie goedgekeurd.