Vaststellingsbijeenkomst 4 april

Nieuwsbericht

Vaststellingsbijeenkomst 4 april

22 april 2022

De vaststellingscommissie was op 4 april bij elkaar om de examendocumenten van het vernieuwde kwalificatiedossier en het keuzedeel Omgaan met klant, cliënt of zorgvrager te bespreken.

Aan het einde van de bijeenkomst heeft de VC afscheid genomen van Debby van den Aker, werkzaam bij ROC Da Vinci College, zij gaat zich inzetten voor de examenadviescommissie van Examenplatform Entree. We zijn blij Debby te behouden als deskundige bij ons Platform, haar bijdrage aan het werk van de vaststellingscommissie werd zeer gewaardeerd. Wij wensen haar veel succes bij het werk voor de examenadviescommissie.

Eerder is er een oproep voor nieuwe leden voor de vaststellingscommissie gedaan. Er zijn veel reacties op de oproep gekomen. Verschillende kennismakingsgesprekken hebben plaatsgevonden. Er zijn 3 nieuwe leden aan het bestuur voorgesteld, allen zullen tijdens de volgende vaststellingsbijeenkomst (16 mei) aansluiten.

Tijdens de bijeenkomst van 4 april lagen 23 examenproducten ter vaststelling voor. Er zijn 13 examenproducten besproken, 10 producten werden vastgesteld na doorvoeren van wijzigingen. Drie producten worden op 16 mei voor een tweede keer beoordeeld. Helaas werden 10 examenproducten niet besproken, deze komen ook op 16 mei aan bod. Hieronder een overzicht van de vastgestelde producten én de producten die op 16 mei worden beoordeeld.

Vastgesteld na doorvoeren wijzigingen zijn;

 • B1 BD Beoordelingscriteria KD2022
 • P1 LO Beoordelingscriteria KD2022
 • P1 LO Cvanaf2022 Verantwoordingsdocument 1v1
 • P2 DV Beoordelingscriteria KD2022
 • P2 DV Cvanaf2022 Verantwoordingsdocument 1v1
 • P4 BWO Beoordelingscriteria KD2022
 • P4 BWO Cvanaf2022 Verantwoordingsdocument 1v1
 • P5 VR Cvanaf2022 Verantwoordingsdocument 1v1
 • P6 MB Beoordelingscriteria KD2022
 • P6 MB Cvanaf2022 Verantwoordingsdocument 1v1

Niet vastgesteld en worden op 16 mei opnieuw beoordeeld;

 • P3 PT Beoordelingscriteria KD2022
 • P3 PT Cvanaf2022 Verantwoordingsdocument 1v1
 • P5 VR Beoordelingscriteria KD2022

Niet behandeld, deze examendocumenten worden op 16 mei voor het eerst beoordeeld;

 • P7 HVV Beoordelingscriteria KD2022
 • P7 HVV Cvanaf2022 Verantwoordingsdocument 1v1
 • P8 PDG Beoordelingscriteria KD2022
 • P8 PDG Cvanaf2022 Verantwoordingsdocument 1v1
 • P9 MEI Beoordelingscriteria KD2022
 • P9 MEI Cvanaf2022 Verantwoordingsdocument 1v1

Middels het productoverzicht, te vinden op de website van Examenplatform Entree, ziet u doorgaans wanneer de exameninstrumenten beschikbaar zijn in de examenbank.