Kwalificatiedossier 2022: Stand van Zaken

Nieuwsbericht

Kwalificatiedossier 2022: Stand van Zaken

22 april 2022

In april en mei vinden voorlopig de laatste ontwikkelbijeenkomsten plaats voor het nieuwe kwalificatiedossier. Na het ontwikkelen van de beoordelingscriteria en verantwoordingsdocumenten eerder dit jaar, staan nu de proeves van bekwaamheid centraal. Daarnaast zijn er ontwikkelwensen ingediend die in juni aan de examenadviescommissie worden voorgelegd. Het betreft proeves voor de profielen Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie en Assistent metaal-, elektro-, en installatietechniek. Zodra deze wensen door zowel de examenadviescommissie als ook het bestuur zijn goedgekeurd, gaan wij samen met onze ontwikkelgroepen aan de slag!

Heeft u ook een ontwikkelwens bij het nieuwe kwalificatiedossier? Stuur dan een e-mail naar [email protected] met een korte omschrijving van de ontwikkelwens.