Examenadviescommissie 25 maart

Nieuwsbericht

Examenadviescommissie 25 maart

22 april 2022

Op 25 maart heeft de eerste bijeenkomst van de examenadviescommissie in 2022 plaatsgevonden. Examenplatform Entree is verheugd met de komst van Marjolein Bouhuijs, die als lid examenadviescommissie (EAC) is gestart op 25 maart.
De volgende punten zijn tijdens de bijeenkomst aan bod gekomen:

 • Praktijkbeoordelen
  De EAC adviseert om nogmaals naar de procedure omtrent de pilot Praktijkbeoordelen te kijken. De planning en voortgang van ‘het digitaal beoordelen’ wordt bij een extra ingelaste bestuursvergadering in mei geagendeerd.
 • Vergadering van Aangeslotenen
  Examenplatform Entree zou graag een grotere opkomst bij de vergadering van aangeslotenen (VvA) willen zien. De EAC geeft aan dat de locatie, frequentie en inhoud van de vergaderingen daarbij een grote rol spelen. De EAC adviseert het bestuur om zich over de vorm van de VvA te buigen.
 • Ontwikkelproces
  Het ontwikkelen voor het nieuwe kwalificatiedossier is aan bod gekomen (zie onderstaand bericht ‘Kwalificatiedossier 2022: stand van zaken’).
  De EAC is akkoord met het samenvoegen van twee proeves voor het profiel Mobiliteitsbranche: ‘Proeve Accu- en vloeistoffen uit auto verwijderen’ en ’Proeve Airbags verwijderen’. De feedback die de EAC daarbij gegeven heeft, wordt nu eerst met de ontwikkelgroep besproken.
 • Zomeronderhoud 2022
  De EAC heeft zich gebogen over het eerste deel van het jaarlijkse onderhoudsplan, waarin de formats centraal staan. De feedback van de EAC wordt verwerkt en meegenomen in het onderhoudsplan.
  Het servicedocument ‘Richtlijnen CGI’ wordt in juni nogmaals besproken. Het aantal te bevragen beoordelingscriteria (per profiel) staat dan op de agenda. Eventuele wijzigingen worden in de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar gecommuniceerd.
 • Reglement Examenadviescommissie
  Het EAC regelement is herzien en wordt in april voorgelegd aan het bestuur. Zodra het reglement is goedgekeurd, wordt het opgenomen in het ‘Kwaliteitshandboek examinering Examenplatform Entree’. U vindt dit handboek in de examenbank.

We nemen afscheid van Jantien Kale, een gewaardeerd examenadviescommissielid namens ROC van Amsterdam. Via deze weg bedankt Examenplatform Entree Jantien nogmaals voor haar inzet!