Jaarlijkse Tevredenheidsenquete Examenplatform Entree

Nieuwsbericht

Jaarlijkse Tevredenheidsenquete Examenplatform Entree

24 februari 2022

Ieder jaar voert het Examenplatform Entree een tevredenheidsonderzoek uit. Dit bestaat uit het afnemen van een tevredenheidsenquête en het organiseren van een evaluatiebijeenkomst. Binnenkort ontvangen alle scholen deze enquête per e-mail! Het bestuur hoopt wederom op een grote respons. De uitkomsten worden onder meer vertaald naar ontwikkelwensen voor het bestuur en een onderhoudsplan voor de examenadviescommissie.