Categorie: Examenbank

Kleine wijziging mappenstructuur Examenbank

22 december 2022

In de Examenbank is een kleine aanpassing gedaan om de documenten overzichtelijker weer te geven. Per profiel is...

Wijzigings- en productoverzichten

24 februari 2022

Examenplatform Entree is voortdurend in beweging met het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van de examenproducten. Waar vindt u...

Nieuwe mappenstructuur op Examenbank

26 november 2021

Per 1 september is de nieuwe beoordelingssystematiek van Examenplatform Entree ingegaan. Voor alle studenten die vanaf cohort 2021...

Aanpassing examenbank

1 oktober 2020

Al geruime tijd leeft er de wens onder een groot gedeelte van de aangesloten om een aanpassing te...

Werkwijze Examenplatform Entree

5 december 2019

In deze laatste nieuwsbrief van 2019 informeren wij u graag over de routes en werkwijze van het Examenplatform...

Nieuw cohortgebruik

9 oktober 2019

In het verleden werkte het Examenplatform Entree met cohorten voor elk schooljaar. Aangezien Entree-opleidingen éénjarige opleidingen zijn en...

Indeling Examenbank

18 juni 2018

De afgelopen periode heeft de uitvoeringsinstantie de complete examenbank opnieuw ingedeeld en alle examendocumenten handmatig 1 voor 1...

Indeling examenbank

18 mei 2018

De afgelopen periode heeft de uitvoeringsinstantie de complete examenbank opnieuw ingedeeld en alle examendocumenten handmatig 1 voor 1...

Onderhoud exameninstrumenten

13 september 2017

In de zomervakantie heeft er een onderhoudscheck plaatsgevonden bij alle exameninstrumenten. De instrumenten zijn voorzien van een nieuwe...

Planning ontwikkeling en vaststelling

31 mei 2017

Er is een ontwikkelplanning en een planning vaststellingsbijeenkomsten gemaakt. De ontwikkelplanning maakt het inzichtelijk wanneer welke opdrachten worden...

Toegang tot de Examenbank

25 april 2017

Als u toegang wilt tot de Examenbank dan heeft u een login nodig. U kunt een aanmeldformulier hiervoor...