Categorie: Examenplatform Entree

Uitgelicht Kwaliteitshandboek

7 oktober 2021

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Het Kwaliteitshandboek examinering is te vinden in...

Ontwikkelleden gezocht!

7 oktober 2021

Het Examenplatform Entree is doorgaans op zoek naar docenten die hun examinering- en vakkennis willen inzetten bij de...

Workshop nieuwe beoordelingssystematiek

7 oktober 2021

In dit nieuwe schooljaar is Examenplatform Entree gestart met een nieuwe beoordelingssystematiek. Deze zogeheten ‘driepuntsschaal’ is tijdens de...

Tevredenheidsenquête

25 mei 2020

Zoals eerder via de nieuwsbrief is gecommuniceerd voert het Examenplatform Entree elk jaar een tevredenheidsonderzoek uit. Dit onderzoek...

Nieuwsberichten op website

23 april 2020

Het Examenplatform Entree verstuurt 6 keer per jaar een nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over onder andere bestuurszaken,...

Feedback indienen

23 april 2020

Het Examenplatform Entree ontvangt graag feedback van gebruikers. Dit kan feedback op examenproducten zijn, maar ook op bijvoorbeeld...

Tevredenheidsenquête en evaluatiebijeenkomst

5 december 2019

In overleg met de examenadviescommissie en het bestuur is een nieuwe tevredenheidsenquête opgesteld. De vragenlijst gaat niet over...

Examenplatform Entree gaat internationaal

20 december 2018

Aan het einde van het jaar nog een leuk nieuwtje: Naast een aantal extra ROC’s, die zich dit jaar...

Examenplatform Entree is gecertificeerd examenleverancier

28 augustus 2018

Examenplatform Entree heeft het certificaat Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm valide exameninstrumenten, ontvangen van KIWA, de...

Enquête Examenplatform Entree

18 juli 2018

Op 6 juli hebben alle scholen, die bij het Examenplatform Entree zijn aangesloten, een uitnodiging ontvangen om deel...

Kiwa als Certificerende Instelling voor examenstichtingen

4 april 2018

Het ministerie van OCW verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2018 voor alle opleidingen gebruik te maken van...

In dit filmpje kun je zien wat Examenservices en Examenplatform Entree doen.

6 februari 2018

https://www.youtube.com/watch?v=bRTSpbyRvAk...

In dit filmpje kun je zien wat Examenservices en Examenplatform Entree doen.

18 december 2017

https://youtu.be/bRTSpbyRvAk...

Status certificeren examenleveranciers

25 april 2017

In de toekomst moeten scholen kiezen uit een van de drie routes die leiden naar een valide examenproduct....