Auteur: Bernice kremer

Examenplatform Entree is gecertificeerd examenleverancier

28 augustus 2018

Examenplatform Entree heeft het certificaat Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm valide exameninstrumenten, ontvangen van KIWA, de...

Vergadering van aangeslotenen

4 april 2018

Op 24 mei 2018 vindt de 2de vergadering van aangeslotenen plaats. Deze vindt plaats direct na het Onderwijscluster...

Kiwa als Certificerende Instelling voor examenstichtingen

4 april 2018

Het ministerie van OCW verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2018 voor alle opleidingen gebruik te maken van...

Stand van zaken ontwikkeling examenopdrachten

4 april 2018

De ontwikkeling van examenopdrachten blijft nagenoeg hetzelfde als in de vorige nieuwsbrief. Er is nog steeds een grote...

Ontwikkelen en aanleveren nieuwe opdrachten

4 april 2018

Het format en het stappenplan voor het aanleveren van nieuwe proeves staan inmiddels in de examenbank. Dit is...

Examenadviescommissie

4 april 2018

Op 9 maart is de Examenadviescommissie samengekomen en is er een aantal adviezen geformuleerd. Het belangrijkste advies heeft...

Gevalideerde exameninstrumenten per 1-8-2018

13 september 2017

Op Profiel.nl - onafhankelijk nieuwsplatform voor MBO - is een artikel geplaatst over het ontwikkelen van exameninstrumenten in...

Vacature vaststellingscommissie

13 september 2017

De vaststellingscommissie is op zoek naar twee nieuwe leden. De vaststellingscommissie beoordeelt de instrumenten die binnen het Examenplatform...

Agenda

13 september 2017

Examenadviescommissie 8 december 9 maart 8 juni Tijdstip: 10.00 - 13.00 uur Locatie: Examenservices Nieuwegein   Vergadering van aangeslotenen 12 oktober 8...

Start ontwikkelnetwerk keuzedelen 7-9

13 september 2017

In nieuwsbrief 3 (mei 2017) hebben we kenbaar gemaakt na de zomervakantie te starten met een ontwikkelnetwerk voor...

Onderhoud exameninstrumenten

13 september 2017

In de zomervakantie heeft er een onderhoudscheck plaatsgevonden bij alle exameninstrumenten. De instrumenten zijn voorzien van een nieuwe...

Vergaderdata

26 juli 2017

Voor het komende schooljaar zijn er alvast een aantal data belangrijk om te noteren in uw agenda.   Vergadering van...

Deskundigheidsbevordering

26 juli 2017

De leden van de vaststellingscommissie en de leden van de examenadviescommissie geven aan dat er behoefte is aan...

Oproep ontwikkelnetwerken

26 juli 2017

Nieuwe examenopdrachten worden ontwikkeld met behulp van een Ontwikkelgroep. Voor komend jaar willen we voor meerdere profielen nieuwe...

Vacature vaststellingscommissie

26 juli 2017

De vaststelllingscommissie is op zoek naar twee nieuwe leden. De vaststellingscommissie beoordeelt de instrumenten die binnen het Examenplatform...

Terugkoppeling vaststellingscommissie

26 juli 2017

Op 7 juli is de vaststellingscommissie bij elkaar geweest en heeft zij in totaal 19 examenopdrachten beoordeeld. Daarvan...

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

26 juli 2017

Op 12 juli vergaderde het bestuur over de volgende onderwerpen:   Begroting De insteek van het bestuur is om mede aan...

Werkwijze/proces aanleveren nieuwe opdrachten

29 juni 2017

Op aanvraag van de Vaststellingscommissie (VC), heeft de Examenadviescommissie besloten om de werkwijze voor het aanleveren van examenopdrachten...

Agenda

29 juni 2017

Voor de zomervakantie vinden er nog een tweetal bijeenkomsten plaats, deze staan ook op de website vermeld. 07...

Examenadviescommissie 9 juni 2017

29 juni 2017

De examenadviescommissie (EAC) is op 9 juni bijeengekomen. Naast het hieronder staande besluit over de werkwijze van het...

Vaststellingscommissie voortgang en update

29 juni 2017

Op 30 mei en 15 juni heeft de vaststellingscommissie ervoor gezorgd dat er weer een groot aantal examenopdrachten...

Agenda

31 mei 2017

30 mei Vaststellingscommissie 9.00 - 14.00 uur 9 juni Examenadviescommissie van 10.00 – 13.00 uur 15 juni...

Ontwikkelnetwerk keuzedelen

31 mei 2017

Voor de ontwikkeling van examens voor de keuzedelen zal een (overstijgend) ontwikkelnetwerk geformeerd worden. We hebben al vier...

Inventarisatie keuzedelen

31 mei 2017

Tijdens de vergadering van aangeslotenen is onder de aanwezigen geïnventariseerd welke keuzedelen aangeboden gaan worden en waar de...

Lay-out en opzet examenopdrachten

31 mei 2017

Alle opdrachten die wij ontvangen hebben van de scholen worden momenten bijgesteld en in de nieuwe lay-out en...

Nieuwe leden vaststellingscommissie Entree

31 mei 2017

Annemieke den Brave van Zadkine en Brenda Bleecke van het Albeda College zijn benoemd als vaststeller namens het...

Planning ontwikkeling en vaststelling

31 mei 2017

Er is een ontwikkelplanning en een planning vaststellingsbijeenkomsten gemaakt. De ontwikkelplanning maakt het inzichtelijk wanneer welke opdrachten worden...

Toegang tot de Examenbank

25 april 2017

Als u toegang wilt tot de Examenbank dan heeft u een login nodig. U kunt een aanmeldformulier hiervoor...

Overzicht aangesloten scholen

25 april 2017

Inmiddels hebben zich al wat scholen aangesloten bij Examenplatform Entree. Hier kunt u zien welke scholen dit...

Keuzedeel Verrijking leervaardigheden

25 april 2017

Tijdens de Examenadviescommissie van 10 april is er gesproken over het keuzedeel 'Verrijking leervaardigheden'. Er is geconcludeerd dat...

Status certificeren examenleveranciers

25 april 2017

In de toekomst moeten scholen kiezen uit een van de drie routes die leiden naar een valide examenproduct....

Agenda

25 april 2017

Voor de komende maanden staan de volgende activiteiten gepland: 30 mei en 15 juni - Valideringscommissie 12 mei...

Validering examens en examenopdrachten

25 april 2017

Eerder hebben we toegelicht hoe de validering van de ingebrachte examenproducten gaat verlopen. Vanaf het moment dat de...