Auteur: Marijke Hoogendoorn

Proces van vaststellen

9 oktober 2019

Uit contact met docenten blijkt dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe het proces van vaststellen werkt....

Onderzoek examenresultaten

9 oktober 2019

Er bestaan tussen de aangesloten scholen grote verschillen in de door studenten behaalde examenresultaten. Een aantal scholen heeft...

Oproep ontwikkelwensen 2020

9 oktober 2019

Het bestuur wil graag een gedragen begroting voor 2020 opstellen. Om daartoe te komen wil ze graag van...

Oproep contactpersonen netwerkgroep ontwikkeling en vaststelling

9 oktober 2019

Zowel in de bestuursvergadering als in de vergadering van aangeslotenen is het besluit genomen om een netwerkgroep op...

Nieuw cohortgebruik

9 oktober 2019

In het verleden werkte het Examenplatform Entree met cohorten voor elk schooljaar. Aangezien Entree-opleidingen éénjarige opleidingen zijn en...

Vaststellingsbijeenkomst 20 september 2019

9 oktober 2019

Op 20 september heeft de vaststellingscommissie weer vergaderd. Op de agenda stonden acht voorstellen voor wijzigingen in bestaande...

Vergadering van aangeslotenen 20 september 2019

9 oktober 2019

Op 20 september vond de tweede vergadering van aangeslotenen in 2019 plaats. Deze vergadering werd geopend met een...

Bestuursvergadering 30 augustus 2019

9 oktober 2019

Direct na het zomerreces is het bestuur van het Examenplatform Entree weer samengekomen. Het bestuur heeft zich gefocust...

Vacatures Vaststellingscommissie

1 mei 2019

Heb jij ervaring en kennis van de opleidingen en het werkveld binnen Entree en wil jij een bijdrage...

Vacature Examenadviescommissie

1 mei 2019

Wegens het wegvallen van een van haar leden heeft de examenadviescommissie van het Examenplatform Entree per direct een...

Deskundigheidsbevordering Examenadviescommissie

1 mei 2019

In het kader van de deskundigheidsbevordering hebben de leden van de Examenadviescommissie op vrijdag 5 april een training...

Verlenging Bestuurslidmaatschap Examenplatform Entree

1 mei 2019

In het afgelopen jaar zijn er meerdere keren oproepen geplaatst in deze nieuwsbrief in de zoektocht naar nieuwe...

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

1 mei 2019

Op 11 april jongstleden is het Bestuur samen gekomen voor een bestuursvergadering. Op de agenda stonden diverse punten...

Vergadering van Aangeslotenen 10 mei 2019

1 mei 2019

Het Bestuur van het Examenplatform Entree nodigt alle aangesloten scholen van harte uit voor de Vergadering van Aangeslotenen....

Nieuwe bestuursleden gezocht

12 februari 2019

Het Examenplatform Entree zoekt per 1 augustus 2019 twee nieuwe bestuursleden voor de rol van: Secretaris Penningmeester Huidig bestuur en werkzaamheden Het...

Klankbordgroep Examenplatform Entree 12 januari 2019

12 februari 2019

Op 12 januari jl. zijn vertegenwoordigers van 11, bij Examenplatform Entree, aangesloten scholen samengekomen. Het doel van deze...

Bestuursvergadering 18 januari 2019

12 februari 2019

Op 18 januari j.l is het Bestuur van het Examenplatform Entree voor het eerst in 2019 samengekomen. Op...

Vergadering van Aangeslotenen 15 februari 2019

12 februari 2019

Op 15 februari 2019 houdt het Examenplatform Entree haar eerste Vergadering van Aangeslotenen van 2019. Het Bestuur roept...

Certificering Examenplatform Entree

11 oktober 2018

Examenplatform Entree heeft het certificaat Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm valide exameninstrumenten, ontvangen van Kiwa, de...

Kwaliteitshandboek

11 oktober 2018

De Vergadering van Aangeslotenen heeft het kwaliteitshandboek definitief goedgekeurd inclusief het aangepaste organisatiereglement. Het kwaliteitshandboek is via de...

Update enquête tevredenheid Examenplatform Entree

11 oktober 2018

Op 6 juli ’18 hebben alle scholen, die bij het Examenplatform Entree zijn aangesloten, een uitnodiging ontvangen om...

Begroting 2018 -2019

11 oktober 2018

Tijdens de Vergadering van Aangeslotenen is gesproken over de begroting voor de periode 1-10-2018 tot en met 31-12-2019....

Vergadering van Aangeslotenen

11 oktober 2018

Op 21 september heeft de Vergadering van Aangeslotenen plaatsgevonden. Een aantal belangrijke onderwerpen zijn daar aan de orde...

Examenplatform Entree is weer bereikbaar

28 september 2018

Examenplatform Entree is weer bereikbaar per e-mail en telefoon! ...

Update “Beroepsgericht examens vaststellen”

18 juli 2018

Eerder dit jaar hebben we bericht over het trainingstraject “Beroepsgericht examens vaststellen”. Om continu te blijven werken aan...

Certificering Examenplatform Entree verloopt voorspoedig

18 juli 2018

Volgens de afspraken Valide exameninstrumenten tussen de MBO Raad, NRTO, ExSamen en het ministerie van OCW moeten alle...

Vergadering van Aangeslotenen Examenplatform Entree

18 juli 2018

Op 21 september 2018 staat een vergadering van Aangeslotenen op de agenda. Deze vindt plaats direct na de...

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

18 juli 2018

Op 26 juni en 12 juli is het bestuur samengekomen. Hieronder een korte samenvatting van de agendapunten. Allereerst heeft...

Enquête Examenplatform Entree

18 juli 2018

Op 6 juli hebben alle scholen, die bij het Examenplatform Entree zijn aangesloten, een uitnodiging ontvangen om deel...