Categorie: Algemeen

Zomervakantie!

26 juni 2024

Omdat de zomervakantie voor de deur staat, is dit de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De eerstvolgende nieuwsbrief...

Save the date 22 november 2024!

26 juni 2024

Ook dit jaar wordt voor de aangeslotenen een themadag georganiseerd. Het onderwerp wordt na de zomervakantie gecommuniceerd. Reserveer...

Verslag VvA  

26 juni 2024

We feliciteerden Da Vinci om als 1e school met PraktijkbeoordelenFlex te gaan werken. Het zal de scholen de mogelijkheid...

Het proces van vragen en meldingen

19 april 2024

Het blijkt dat vragen en meldingen niet altijd via de info-mailbox worden aangemeld. Daarom het verzoek om deze...

Welkom!

14 februari 2024

Vanaf februari 2024 zijn er twee nieuwe gezichten bij Examenplatform Entree. Loes Seuren-Bouwmans en Tineke Meerburg. Loes Seuren-Bouwmans...

Geplande werkzaamheden  

14 februari 2024

Voor Examenplatform Entree staan er een aantal werkzaamheden op stapel. Zo gaat de examenontwikkelaar samen met de ontwikkelgroep...

Helpdesk

21 december 2023

Toelichting over de Helpdesk. Voor het delen van informatie, het aanvragen van trainingen of het stellen van vragen...

Afscheid

30 oktober 2023

Beste allemaal, Het afgelopen jaar was ik onderdeel van Examenplatform Entree als examenontwikkelaar. Ik heb het afgelopen jaar mogen...

Vakantie!

4 juli 2023

Het einde van het schooljaar is in zicht, de zomervakantie staat voor de deur. Dit is dan ook...

Betrekken bedrijfsleven bij ontwikkeling examens; tevens oproep tot actie

4 juli 2023

Het betrekken van het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van examens is een van de certificeringseisen. Om aan die...

Uitgelicht vanuit de themadag: portfolio

4 juli 2023

Tijdens de themadag is er veel informatie met elkaar gedeeld en zijn er interessante gesprekken gevoerd. Scholen onderzoeken...

Nieuwe data vergaderingen

4 juli 2023

De volgende data voor vergaderingen in het laatste half jaar staan gepland: Bestuursvergadering: 8 september en 17 november Vergadering van...

Kort verslag Themadag “verdraaid examineren” 

26 april 2023

Op 10 maart vond de themadag plaats met als titel ‘Verdraaid examineren’. Samengevat: een mooie en succesvolle dag....

Maandag 3 april 2023: Webinar Update Praktijkbeoordelen

6 maart 2023

Op maandag 3 april 2023 van 12:00 tot 12:30 uur staat het Webinar Update Praktijkbeoordelen weer op de...

Fijne vakantie!

21 februari 2023

Tot slot wenst Examenplatform Entree alle aangeslotenen een hele fijne voorjaarsvakantie!  ...

Nieuwe relatiemanagers gestart bij Examenservices

21 februari 2023

Op 9 januari 2023 zijn Danielle van der Wiele en John Eijkemans gestart als relatiemanagers bij Examenservices. Zij...

Themadag 10 maart – we zien u graag in Woerden!

21 februari 2023

Hiermee herinneren we u graag aan de uitnodiging voor de themadag van het Examenplatform Entree op 10 maart...

SAVE THE DATE: themadag

19 januari 2023

Op 10 maart 2023 organiseert het Examenplatform Entree een themadag voor alle aangesloten scholen. Het thema zal begin...

Kwaliteitshandboek uitgelicht – Kaders, richtlijnen en uitgangspunten

3 oktober 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In deze editie...

Oproep: deel deze nieuwsbrief met je (nieuwe) collegae! 

3 oktober 2022

We merken dat er dit schooljaar veel nieuwe teamleiders, docenten en leden van examencommissies gestart zijn. Zij worden...

Mededeling vanuit Examenservices

1 juli 2022

Per 1 juli is Gijs Peeters niet langer als relatiemanager betrokken bij het Examenplatform Entree. Hij zet zijn...

SAVE THE DATE 16 SEPTEMBER 2022

1 juli 2022

Het bestuur wil alle aangeslotenen oproepen deel te nemen aan de vergadering van aangeslotenen op 16 september 2022. Deze...

Kwaliteitshandboek uitgelicht – Visie op examinering

1 juli 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In de vorige...

Pilot Praktijkbeoordelen

1 juli 2022

Op dit moment werken er 9 scholen mee aan de pilot ‘Praktijkbeoordelen Examenplatform Entree’. Tijdens de pilotperiode, die...

Uitnodiging evaluatiebijeenkomst 11 mei!

22 april 2022

Op 11 mei vindt er een online evaluatiebijeenkomst plaats, waarin we samen evalueren over het schooljaar 2021-2022! Er...

Kwaliteitshandboek uitgelicht – Visie op examinering

22 april 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In de vorige...

Kwaliteitshandboek uitgelicht – Visie op examinering

24 februari 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree. U vindt het...

Nieuwe Onderwijskundige

24 februari 2022

Examenplatform Entree heet Frédérique Vleugel-Pellen van harte welkom als nieuwe onderwijskundige en versterking van ons team. Frédérique heeft...

Uitgelicht Kwaliteitshandboek

17 december 2021

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek van Examenplatform Entree. Het herziene handboek is...

Uitgelicht Kwaliteitshandboek – Beoordelingssystematiek

26 november 2021

In elke nieuwsbrief lichten we gedeelte toe uit Kwaliteitshandboek examinering Examenplatform Entree. Het kwaliteitshandboek is te vinden in...

Werken bij Examenplatform Entree? Er zijn meerdere vacatures beschikbaar

26 november 2021

Per direct is Examenplatform Entree op zoek naar nieuwe bestuurs-, vaststellingscommissie- en ontwikkelleden. Wat houden de diverse functies...

Hercertificering Examenplatform Entree succesvol afgerond

26 november 2021

Als gecertificeerd examenleverancier heeft Examenplatform Entree een hercontrole ondergaan op basis van de norm valide exameninstrumenten mbo. De...

Workshop Beoordelingssystematiek

26 november 2021

Op 19 november vond de eerste workshop over de beoordelingssystematiek plaats. Er was een grote opkomst, waardoor deelnemers...

Vergadering van Aangeslotenen 10 december

26 november 2021

Op vrijdag 10 december vindt de laatste Vergadering van Aangeslotenen van 2021 plaats, van 13.30-15.30 uur. De bijeenkomst...

Bijeenkomst Bestuur en Examenadviescommissie 19 november

26 november 2021

Op vrijdag 19 november is een afvaardiging van het bestuur en de examenadviescommissie(EAC) samengekomen voor hun jaarlijks overleg....

Nieuwe mappenstructuur op Examenbank

26 november 2021

Per 1 september is de nieuwe beoordelingssystematiek van Examenplatform Entree ingegaan. Voor alle studenten die vanaf cohort 2021...

Uitgelicht Kwaliteitshandboek

7 oktober 2021

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Het Kwaliteitshandboek examinering is te vinden in...

Workshop nieuwe beoordelingssystematiek

7 oktober 2021

In dit nieuwe schooljaar is Examenplatform Entree gestart met een nieuwe beoordelingssystematiek. Deze zogeheten ‘driepuntsschaal’ is tijdens de...

Digitaal Beoordelen per 17-9 beschikbaar voor alle aangeslotenen!

7 oktober 2021

Het Examenplatform Entree biedt de mogelijkheid om praktijkexamens digitaal af te nemen middels de online applicatie Praktijkbeoordelen. Tijdens de...

Examenadviescommissie 24 september

7 oktober 2021

Op vrijdag 24 september is de examenadviescommissie (EAC) opnieuw bij elkaar gekomen. Het volgende is aan bod gekomen: ...

Vergadering van Aangeslotenen 17 september

7 oktober 2021

Op 17 september vond de derde vergadering van aangeslotenen van dit jaar plaats. De eerste keer in lange...

Bestuursvergadering 17 september 2021

7 oktober 2021

Na afloop van de vergadering van aangeslotenen is het bestuur nog kort bij elkaar geweest om de start...

Nieuwe oefenopdrachten beschikbaar!

12 juli 2021

Het Examenplatform Entree heeft op de examenbank nieuwe en herziene oefenopdrachten beschikbaar gesteld. Deze opdrachten kunnen in het...

Nieuwe ontwikkelaar: Esther van Sprang

29 april 2021

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Esther van Sprang en sinds april ben ik...

Tevredenheidsonderzoek

29 april 2021

Ieder jaar voert het Examenplatform Entree een tevredenheidsonderzoek uit. Dit bestaat uit het afnemen van een tevredenheidsenquête en...

Oproep professionele ontwikkelaars

25 februari 2021

Het Examenplatform Entree is op zoek naar docenten die hun examinering- en vakkennis willen inzetten bij de ontwikkeling...

Nieuwe leden Vaststellingscommissie

25 februari 2021

Het Examenplatform Entree heet Jolle de Vries en Debby van de Aker hartelijk welkom als nieuw lid van...

Welkom Martijn Kool

25 februari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 heeft het Examenplatform Entree een nieuwe voorzitter; Martijn Kool, Directeur School voor...

Vergadering van Aangeslotenen 29 januari 2021

25 februari 2021

Tijdens deze eerste bijeenkomst met de leden heeft het bestuur de begroting voor 2021 toegelicht en aangegeven op...

Bestuursvergadering 8 januari 2021

25 februari 2021

Op 8 januari is het bestuur voor de eerste keer dit kalenderjaar bij elkaar gekomen. De begroting voor...

Fijne feestdagen en een gezond 2021

17 december 2020

Namens het bestuur van Examenplatform Entree wensen we alle aangeslotenen en betrokkenen hele fijne feestdagen toe en vooral...

Vergadering van aangeslotenen 20 november

17 december 2020

Op 20 november vond de 2e vergadering van aangeslotenen plaats. Tijdens deze online bijeenkomst hebben de aangeslotenen zich...

Tevredenheidsenquête

1 oktober 2020

Ook dit jaar hebben alle scholen weer de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan de tevredenheidsenquête. Vlak...

Fijne vakantie! 

30 juni 2020

Omdat de zomervakantie voor de deur staat, is dit de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De eerstvolgende nieuwsbrief...

Ontwikkelwensen  

30 juni 2020

Het bestuur van het Examenplatform Entree heeft de volgende ontwikkelwensen geaccordeerd: Keuzedeelexamen ondernemend gedrag Keuzedeelexamen solliciteren Keuzedeelexamen toewerken naar Nederlands 2F ...

Onderzoek examenresultaten

30 juni 2020

 In de nieuwsbrief van februari gaven wij een update over het onderzoek naar de examenresultaten. In dit onderzoek wordt gezocht naar...

Vergadering van aangeslotenen 25 september 2020 

30 juni 2020

Op 25 september 2020 staat de tweede vergadering van aangeslotenen gepland. Het bestuur heeft besloten om deze vergadering online via Microsoft Teams doorgang...

Terugkoppeling vaststellingsbijeenkomst 

30 juni 2020

Op 15 mei zou de laatste vaststellingsbijeenkomst van het jaar plaatsvinden. Vanwege de lange agenda heeft de commissie...

Nieuwsberichten op website

23 april 2020

Het Examenplatform Entree verstuurt 6 keer per jaar een nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over onder andere bestuurszaken,...

Feedback indienen

23 april 2020

Het Examenplatform Entree ontvangt graag feedback van gebruikers. Dit kan feedback op examenproducten zijn, maar ook op bijvoorbeeld...

Servicedocument examinering

23 april 2020

Door de corona-maatregelen hebben we te maken met de situatie dat niet alle examens uitvoerbaar zijn. Zowel Examenservices...

Annulering bestuursvergadering en beleidsdag

23 april 2020

Zoals u op de website heeft kunnen lezen maakt het examenplatform voor iedere geplande bijeenkomst een eigen afweging....

Evaluatiebijeenkomst 9 maart

23 april 2020

Ieder jaar voert het Examenplatform Entree een tevredenheidsonderzoek uit. Dit bestaat uit het afnemen van een tevredenheidsenquête en...

Aangepaste examinering tijdens corona-maatregelen

9 april 2020

In dit document Examinering en corona vindt u een aantal suggesties om examenuitvoering aan te...

Oproep wensen met betrekking tot ontwikkeling en dienstverlening

24 februari 2020

Het bestuur heeft in haar begroting een ruim bedrag opgenomen waarmee nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld. Daarnaast kan...

Nieuwe ontwikkelaar: Anne-Karin Lok

5 december 2019

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Anne-Karin Lok en sinds oktober ben ik werkzaam...

Werkwijze Examenplatform Entree

5 december 2019

In deze laatste nieuwsbrief van 2019 informeren wij u graag over de routes en werkwijze van het Examenplatform...

Tevredenheidsenquête en evaluatiebijeenkomst

5 december 2019

In overleg met de examenadviescommissie en het bestuur is een nieuwe tevredenheidsenquête opgesteld. De vragenlijst gaat niet over...

Onderzoek examenresultaten

9 oktober 2019

Er bestaan tussen de aangesloten scholen grote verschillen in de door studenten behaalde examenresultaten. Een aantal scholen heeft...

Oproep ontwikkelwensen 2020

9 oktober 2019

Het bestuur wil graag een gedragen begroting voor 2020 opstellen. Om daartoe te komen wil ze graag van...

Klankbordgroep Examenplatform Entree 12 januari 2019

12 februari 2019

Op 12 januari jl. zijn vertegenwoordigers van 11, bij Examenplatform Entree, aangesloten scholen samengekomen. Het doel van deze...

Gesloten op 11 februari 2019

4 februari 2019

Op maandag 11 februari is Examenplatform Entree niet bereikbaar. Uw mail via [email protected] beantwoorden wij graag weer vanaf...

Certificering Examenplatform Entree

11 oktober 2018

Examenplatform Entree heeft het certificaat Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm valide exameninstrumenten, ontvangen van Kiwa, de...

Kwaliteitshandboek

11 oktober 2018

De Vergadering van Aangeslotenen heeft het kwaliteitshandboek definitief goedgekeurd inclusief het aangepaste organisatiereglement. Het kwaliteitshandboek is via de...

Update enquête tevredenheid Examenplatform Entree

11 oktober 2018

Op 6 juli ’18 hebben alle scholen, die bij het Examenplatform Entree zijn aangesloten, een uitnodiging ontvangen om...

Begroting 2018 -2019

11 oktober 2018

Tijdens de Vergadering van Aangeslotenen is gesproken over de begroting voor de periode 1-10-2018 tot en met 31-12-2019....

Examenplatform Entree is weer bereikbaar

28 september 2018

Examenplatform Entree is weer bereikbaar per e-mail en telefoon! ...

Training voor leden vaststellingscommissies goed van start!

18 mei 2018

Om continu te blijven werken aan de deskundigheid van onze leden van de vaststellingscommissies, organiseert Examenplatform Entree samen...

Bewerkersovereenkomst

6 februari 2018

In de nieuwsbrief van november hebben we jullie bericht over de nieuwe AVG wet die op 25 mei...

Wijzigingsbeheer

6 februari 2018

Op advies van de Examencommissie heeft het bestuur ingestemd met een eenduidig wijzigingsbeheer. Om zo helder mogelijk met...

Vergadering van aangeslotenen

6 februari 2018

In tegenstelling tot eerdere berichten vindt op 8 februari aanstaande de eerste vergadering van aangeslotenen plaats. De uitnodiging...

Bewerkersovereenkomst

18 december 2017

De afgelopen periode hebben enkele scholen aan de Examenstichtingen gevraagd naar een Bewerkersovereenkomst in het kader van de...

Certificering examenleveranciers

31 oktober 2017

  Het ministerie van OCW verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2018 voor alle opleidingen gebruik te maken van...

Begroting 2017- en 2018

31 oktober 2017

  Tijdens de vergadering van aangeslotenen is tevens de begroting voor komend schooljaar besproken en vastgesteld. De uitgebreide toelichting...

Vergadering van aangeslotenen

31 oktober 2017

  Op 12 oktober heeft de vergadering van aangeslotenen plaatsgevonden. Op de agenda van deze vergadering stonden een 3-tal...

Gevalideerde exameninstrumenten per 1-8-2018

13 september 2017

Op Profiel.nl - onafhankelijk nieuwsplatform voor MBO - is een artikel geplaatst over het ontwikkelen van exameninstrumenten in...

Vergaderdata

26 juli 2017

Voor het komende schooljaar zijn er alvast een aantal data belangrijk om te noteren in uw agenda.   Vergadering van...

Vacature vaststellingscommissie

26 juli 2017

De vaststelllingscommissie is op zoek naar twee nieuwe leden. De vaststellingscommissie beoordeelt de instrumenten die binnen het Examenplatform...

Huisstijl

15 februari 2017

Onlangs heeft het bestuur de eerste drie voorstellen voor logo en huisstijl ontvangen. Daar wordt verder aan gewerkt....

Welkom

2 november 2016

U leest nu het nieuwsbericht van het Examenplatform Entree. We ontvingen van een aantal scholen de opmerking dat...