Categorie: Besturen en commissies

Oproep nieuwe bestuursleden 

19 april 2024

Ter vervanging van Jolanda als Penningmeester en Eugenie als secretaris zoeken we nieuwe bestuursleden die graag «aan het...

Examenadviescommissie 12 maart 2024 

19 april 2024

De examenadviescommissie kwam op 12 maart (online) bij elkaar. Het belangrijkste agendapunt was het vernieuwde, Examenservices-brede, kwaliteitshandboek. Dit...

Verslag bestuursvergadering 

19 april 2024

Op 12 april heeft de bestuursvergadering plaatsgevonden. Ook dit keer waren er veel onderwerpen geagendeerd. Zo is er...

Verslag VvA 

19 april 2024

De Vereniging van Aangeslotenen hebben op 8 maart weer met het bestuur vergaderd. De financiën zijn doorgesproken en...

Papieren Vaststelling K1336 Toewerken naar Nederlands 2F vanaf2019 

14 februari 2024

Het keuzedeel K1336 ‘Toewerken naar Nederlands 2F’ (vanaf 2019) is in november 2023 besproken tijdens een vaststellingsbijeenkomst, maar...

Bestuur 

14 februari 2024

De afgelopen maand heeft er een ingelaste vergadering met het bestuur plaatsgevonden waarin het jaarplan met bijbehorende jaarofferte...

Oproep voor nieuwe bestuursleden

21 december 2023

Interesse om aan het roer van de stichting te staan? Voor de zomer is aangegeven dat aankomende periode enkele...

Vaststellingscommissie 18 september 2023

30 oktober 2023

De vaststellingscommissie kwam op 18 september 2023 bij elkaar om een examenopdracht voor het vernieuwde kwalificatiedossier en het...

EAC

30 oktober 2023

Door omstandigheden was het niet mogelijk om een EAC te houden met de voltallige vertegenwoordiging. De EAC houdt...

Fysieke bijeenkomst Vereniging van Aangeslotenen

30 oktober 2023

Op 1 december staat een vergadering van de VvA gepland die zal plaatsvinden in Woerden. Omdat eerder dit...

Verslag Vergadering van Aangeslotenen 22 september

30 oktober 2023

Op 22 september heeft er een online vergadering van aangeslotenen plaatsgevonden. Martijn deed opnieuw een oproep om het...

Afscheid en kans om bestuurslid te worden

4 juli 2023

Afscheid nemen van een vertrouwd bestuurslid is nooit leuk. Hetty ten Hoope van Regio College neemt ivm haar...

Samenvatting besturendag

4 juli 2023

Op woensdag 10 mei 2023 was de tweede besturendag van alle examenstichtingen waarbij namens Examenplatform Entree Martijn Kool...

De VvA vergadering

4 juli 2023

Op 9 juni 2023 heeft er een online vergadering van aangeslotenen plaatsgevonden. Dit zijn de onderwerpen van de...

Vaststellingscommissie 26 juni 2023

4 juli 2023

De vaststellingscommissie kwam op 26 juni 2023 bij elkaar om de examendocumenten van het vernieuwde kwalificatiedossier te bespreken....

Examenadviescommissie 26 mei

4 juli 2023

Op 26 mei is de examenadviescommissie (EAC) voor de eerste keer dit jaar bij elkaar gekomen. Tijdens deze...

Nieuw bestuurslid

26 april 2023

Het doet ons plezier te kunnen melden dat René Potters van ROC Rivor recent is toegevoegd als bestuurslid...

Bestuursvergadering 10 februari 2023

21 februari 2023

De bestuursvergadering werd voor het eerst bijgewoond door John Eijkemans, die op 9 januari bij Examenservices is gestart...

Vaststellingsbijeenkomsten

22 december 2022

De vaststellingscommissie was op 28 november bij elkaar om de examendocumenten van het vernieuwde kwalificatiedossier te bespreken. Tijdens...

Vergadering van bestuur en examenadviescommissie (EAC) 16 december 2022

22 december 2022

Eén keer per jaar vergaderen bestuur en EAC gezamenlijk. Op 16 december kwamen de volgende onderwerpen aan de...

Vergadering van aangeslotenen 9 december 2022

22 december 2022

Tijdens deze online-vergadering werden met name de volgende onderwerpen toegelicht: Het besluit om Praktijkbeoordelen te blijven aanbieden en...

Bestuursvergadering 18 november 2022

22 december 2022

Onder meer de volgende onderwerpen werden besproken: Martijn Kool blijft in 2023 voorzitter; in overleg met de bedrijfstakgroep...

Vaststellingsbijeenkomsten

10 november 2022

De vaststellingscommissie was op 26 september bij elkaar om de examendocumenten van het vernieuwde kwalificatiedossier te bespreken. Tijdens...

Examenadviescommissie 14 oktober 2022

10 november 2022

Op 14 oktober is de examenadviescommissie (EAC) opnieuw bij elkaar gekomen. Tijdens deze digitale bijeenkomst zijn de volgende...

Vergadering van aangeslotenen 16 september 2022

3 oktober 2022

Tijdens de vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: De cesuurfout voor de...

Vergadering bestuur 16 september 2022

3 oktober 2022

Tijdens de bestuursvergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: Naar aanleiding van een vraag van een...

SAVE THE DATE 16 SEPTEMBER 2022

1 juli 2022

Het bestuur wil alle aangeslotenen oproepen deel te nemen aan de vergadering van aangeslotenen op 16 september 2022. Deze...

Vaststellingsbijeenkomsten

1 juli 2022

De vaststellingscommissie was op 20 juni bij elkaar om de examendocumenten van het vernieuwde kwalificatiedossier en de keuzedelen...

Examenadviescommissie 10 juni

1 juli 2022

Op 10 juni heeft de laatste bijeenkomst van de examenadviescommissie (EAC) in dit schooljaar plaatsgevonden. De EAC heeft...

Bestuursvergadering 24 juni 2022

1 juli 2022

Binden, boeien en betrekken van de scholen In het ochtendgedeelte heeft het bestuur uitgebreid gesproken over hoe Examenplatform Entree...

Vergadering van Aangeslotenen 3 juni 2022

1 juli 2022

De vergadering vond online plaats. Het bestuur gaf inzicht in de financiën voor 2022 met een doorkijkje richting...

Bestuursvergadering 8 april

22 april 2022

Het bestuur is op 8 april kort bij elkaar gekomen. Een aantal agendapunten zijn niet aan bod gekomen...

Vaststellingsbijeenkomst 4 april

22 april 2022

De vaststellingscommissie was op 4 april bij elkaar om de examendocumenten van het vernieuwde kwalificatiedossier en het keuzedeel...

Examenadviescommissie 25 maart

22 april 2022

Op 25 maart heeft de eerste bijeenkomst van de examenadviescommissie in 2022 plaatsgevonden. Examenplatform Entree is verheugd met...

Vergadering van aangeslotenen 11 februari 2022

24 februari 2022

Op 11 februari heeft de eerste vergadering van aangeslotenen fysiek plaatsgevonden bij KAS/MeetInnOffice te Woerden. Helaas woonde slechts...

Vaststellingsbijeenkomst 10 december

17 december 2021

De vaststellingscommissie is op 10 december voor de laatste keer dit jaar bij elkaar gekomen. Tijdens de bijeenkomst...

Vergadering van Aangeslotenen 10 december

17 december 2021

Op 10 december vond voor de laatste keer dit kalenderjaar de vergadering van aangeslotenen plaats dit jaar. Deze...

Bijeenkomst Bestuur en Examenadviescommissie 19 november

26 november 2021

Op vrijdag 19 november is een afvaardiging van het bestuur en de examenadviescommissie(EAC) samengekomen voor hun jaarlijks overleg....

Examenadviescommissie 24 september

7 oktober 2021

Op vrijdag 24 september is de examenadviescommissie (EAC) opnieuw bij elkaar gekomen. Het volgende is aan bod gekomen: ...

Bestuursvergadering 17 september 2021

7 oktober 2021

Na afloop van de vergadering van aangeslotenen is het bestuur nog kort bij elkaar geweest om de start...

Bijeenkomst vaststellingscommissie 7 juli

12 juli 2021

De vaststellingscommissie is op 7 juli voor de tweede keer dit jaar online bij elkaar gekomen. De volgende...

Oproep Vergadering van Aangeslotenen 17 september 2021

12 juli 2021

Op 17 september vindt de derde vergadering van aangeslotenen plaats. Het wordt een fysieke bijeenkomst, die zoals gewoonlijk...

Bijeenkomst Examenadviescommissie 11 juni 2021

12 juli 2021

De Examencommissie (EAC) heeft op op 11 juni een aantal belangrijke besluiten genomen. Het volgende is aan bod...

Bestuursvergadering 2 juli 2021

12 juli 2021

Op 2 juli is het voltallige bestuur samengekomen om het beleidsplan van Examenplatform Entree te optimaliseren en actualiseren...

Vergadering van Aangeslotenen 28 mei 2021

29 april 2021

Op 28 mei staat de 2e vergadering van aangeslotenen op de agenda. Wij nodigen alle aangesloten scholen van...

Bijeenkomst vaststellingscommissie 24 maart

29 april 2021

De vaststellingscommissie is in haar nieuwe samenstelling op 24 maart voor het eerst bij elkaar gekomen. De volgende...

Bijeenkomst Examenadviescommissie 26 maart

29 april 2021

Op 26 maart heeft de eerste bijeenkomst van de examenadviescommissie in 2021 plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft de...

Bestuursvergadering 9 april 2021

29 april 2021

Op 9 april heeft voor de 2e keer dit kalenderjaar een bestuursvergadering van het Examenplatform Entree plaatsgevonden. Het...

Oproep professionele ontwikkelaars

25 februari 2021

Het Examenplatform Entree is op zoek naar docenten die hun examinering- en vakkennis willen inzetten bij de ontwikkeling...

Nieuwe leden Vaststellingscommissie

25 februari 2021

Het Examenplatform Entree heet Jolle de Vries en Debby van de Aker hartelijk welkom als nieuw lid van...

Welkom Martijn Kool

25 februari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 heeft het Examenplatform Entree een nieuwe voorzitter; Martijn Kool, Directeur School voor...

Vergadering van Aangeslotenen 29 januari 2021

25 februari 2021

Tijdens deze eerste bijeenkomst met de leden heeft het bestuur de begroting voor 2021 toegelicht en aangegeven op...

Bestuursvergadering 8 januari 2021

25 februari 2021

Op 8 januari is het bestuur voor de eerste keer dit kalenderjaar bij elkaar gekomen. De begroting voor...

Examenadviescommissie 27 november

17 december 2020

Op 27 november heeft de laatste bijeenkomst van de examenadviescommissie in 2020 plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft de...

Bestuursvergadering 6 november

17 december 2020

Op 6 november is het bestuur van Entree bij elkaar gekomen voor de laatste bestuursvergadering van dit jaar....

Afscheid bestuursleden

1 oktober 2020

Tijdens de bestuursbijeenkomst op 4 september jl. heeft het Examenplatform afscheid genomen van 2 bestuurders; Govert van Bezooijen...

Lid vaststellingscommissie gezocht 

1 oktober 2020

Het Examenplatform is op zoek naar nieuwe vaststellingscommissieleden. Als commissielid houd je je bezig met het beoordelen en vaststellen...

Bestuursvergadering 25 september

1 oktober 2020

Tijdens deze bestuursvergadering stonden 2 punten op de agenda: het uitwerken van de uitkomsten van de beleidsdag en...

Beleidsdag 4 september 2020

1 oktober 2020

Op 4 september jl. heeft het bestuur van het Examenplatform samen met de examenadviescommissie uitgebreid nagedacht over de...

Ontwikkelwensen  

30 juni 2020

Het bestuur van het Examenplatform Entree heeft de volgende ontwikkelwensen geaccordeerd: Keuzedeelexamen ondernemend gedrag Keuzedeelexamen solliciteren Keuzedeelexamen toewerken naar Nederlands 2F ...

Terugkoppeling vaststellingsbijeenkomst 

30 juni 2020

Op 15 mei zou de laatste vaststellingsbijeenkomst van het jaar plaatsvinden. Vanwege de lange agenda heeft de commissie...

Examenadviescommissie 

30 juni 2020

Op 12 juni was er een digitale bijeenkomst van de examenadviescommissie. Het grootste agendapunt was het onderhoudsplan voor de zomer....

Bestuursvergadering Examenplatform Entree 

30 juni 2020

Op vrijdag 19 juni j.l. is het bestuur van het Examenplatform samengekomen voor een online vergadering. Het bestuur heeft vastgesteld dat de financiële...

Annulering bestuursvergadering en beleidsdag

23 april 2020

Zoals u op de website heeft kunnen lezen maakt het examenplatform voor iedere geplande bijeenkomst een eigen afweging....

Vaststellingsbijeenkomst 26 maart

23 april 2020

Op 26 maart heeft er een vaststellingsbijeenkomst plaatsgevonden. Vanwege de maatregelen met betrekking tot het nieuwe coronavirus is...

Examenadviescommissie 13 maart

23 april 2020

Op 13 maart is de examenadviescommissie samengekomen. Tijdens de bijeenkomst heeft de commissie onder andere advies gegeven over...

Schrijf je in: Evaluatiebijeenkomst 9 maart

24 februari 2020

Op maandag 9 maart organiseert het Examenplatform Entree een evaluatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen we op basis van...

Vergadering van aangeslotenen 7 februari 2020

24 februari 2020

Op 7 februari heeft de eerste vergadering van aangeslotenen in 2020 plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is uitgebreid gesproken...

Bestuursvergadering 10 januari 2020

24 februari 2020

Op 10 januari heeft de eerste bestuursvergadering van 2020 plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn er twee nieuwe bestuursleden...

Werkwijze Examenplatform Entree

5 december 2019

In deze laatste nieuwsbrief van 2019 informeren wij u graag over de routes en werkwijze van het Examenplatform...

Examenadviescommissie 4 oktober

5 december 2019

Op 4 oktober heeft de examenadviescommissie weer vergaderd. Tijdens de bijeenkomst heeft de commissie onder andere advies gegeven...

Bestuursvergadering 22 november

5 december 2019

Op 22 november is het bestuur bijeengekomen voor een extra vergadering. Daarin zijn officieel twee nieuwe leden van...

Proces van vaststellen

9 oktober 2019

Uit contact met docenten blijkt dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe het proces van vaststellen werkt....

Oproep contactpersonen netwerkgroep ontwikkeling en vaststelling

9 oktober 2019

Zowel in de bestuursvergadering als in de vergadering van aangeslotenen is het besluit genomen om een netwerkgroep op...

Vaststellingsbijeenkomst 20 september 2019

9 oktober 2019

Op 20 september heeft de vaststellingscommissie weer vergaderd. Op de agenda stonden acht voorstellen voor wijzigingen in bestaande...

Vergadering van aangeslotenen 20 september 2019

9 oktober 2019

Op 20 september vond de tweede vergadering van aangeslotenen in 2019 plaats. Deze vergadering werd geopend met een...

Bestuursvergadering 30 augustus 2019

9 oktober 2019

Direct na het zomerreces is het bestuur van het Examenplatform Entree weer samengekomen. Het bestuur heeft zich gefocust...

Vacatures Vaststellingscommissie

1 mei 2019

Heb jij ervaring en kennis van de opleidingen en het werkveld binnen Entree en wil jij een bijdrage...

Vacature Examenadviescommissie

1 mei 2019

Wegens het wegvallen van een van haar leden heeft de examenadviescommissie van het Examenplatform Entree per direct een...

Deskundigheidsbevordering Examenadviescommissie

1 mei 2019

In het kader van de deskundigheidsbevordering hebben de leden van de Examenadviescommissie op vrijdag 5 april een training...

Verlenging Bestuurslidmaatschap Examenplatform Entree

1 mei 2019

In het afgelopen jaar zijn er meerdere keren oproepen geplaatst in deze nieuwsbrief in de zoektocht naar nieuwe...

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

1 mei 2019

Op 11 april jongstleden is het Bestuur samen gekomen voor een bestuursvergadering. Op de agenda stonden diverse punten...

Vergadering van Aangeslotenen 10 mei 2019

1 mei 2019

Het Bestuur van het Examenplatform Entree nodigt alle aangesloten scholen van harte uit voor de Vergadering van Aangeslotenen....

Nieuwe bestuursleden gezocht

12 februari 2019

Het Examenplatform Entree zoekt per 1 augustus 2019 twee nieuwe bestuursleden voor de rol van: Secretaris Penningmeester Huidig bestuur en werkzaamheden Het...

Bestuursvergadering 18 januari 2019

12 februari 2019

Op 18 januari j.l is het Bestuur van het Examenplatform Entree voor het eerst in 2019 samengekomen. Op...

Vergadering van Aangeslotenen 15 februari 2019

12 februari 2019

Op 15 februari 2019 houdt het Examenplatform Entree haar eerste Vergadering van Aangeslotenen van 2019. Het Bestuur roept...

Klankbord bijeenkomst Examenplatform Entree 10 januari 2019

20 december 2018

Tijdens het bestuursoverleg op 22 november j.l. heeft het bestuur de eerste uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek besproken. Het...

Examenplatform Entree zoekt nieuwe bestuursleden

20 december 2018

Het Examenplatform Entree zoekt per 1 augustus 2019 een 2-tal nieuwe bestuursleden voor de rol van: Secretaris Penningmeester Het Examenplatform...

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

20 december 2018

Op 22 november 2018 is het Bestuur van Entree voor de laatste keer in 2018 bij elkaar gekomen....

Vergadering van Aangeslotenen

11 oktober 2018

Op 21 september heeft de Vergadering van Aangeslotenen plaatsgevonden. Een aantal belangrijke onderwerpen zijn daar aan de orde...

Vergadering van Aangeslotenen Examenplatform Entree

18 juli 2018

Op 21 september 2018 staat een vergadering van Aangeslotenen op de agenda. Deze vindt plaats direct na de...

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

18 juli 2018

Op 26 juni en 12 juli is het bestuur samengekomen. Hieronder een korte samenvatting van de agendapunten. Allereerst heeft...

Overzicht training voor de leden van de vaststellingscommissie

18 juni 2018

Ben je lid van een vaststellingscommissie, maar heb je je nog niet aangemeld voor de training 'Beroepsgericht examens...

Examenadviescommissie

18 juni 2018

Op 8 juni aanstaande zal de Examenadviescommissie weer bij elkaar komen. Op de agenda staan onder andere de...

Vergadering van aangeslotenen 24 mei 2018

18 juni 2018

Op 24 mei jongstleden heeft de tweede vergadering van aangeslotenen van dit kalenderjaar plaatsgevonden. Ongeveer de helft van...

Evaluatie van het Examenplatform Entree

18 mei 2018

Nu het Examenplatform alweer geruime tijd actief is, wil het bestuur graag een evaluatie moment houden. Het bestuur...

Vergadering van aangeslotenen

17 mei 2018

Op 24 mei aanstaande vindt voor de tweede keer dit jaar de Vergadering van aangeslotenen plaats. Alle scholen...

Vergadering van aangeslotenen

4 april 2018

Op 24 mei 2018 vindt de 2de vergadering van aangeslotenen plaats. Deze vindt plaats direct na het Onderwijscluster...

Examenadviescommissie

4 april 2018

Op 9 maart is de Examenadviescommissie samengekomen en is er een aantal adviezen geformuleerd. Het belangrijkste advies heeft...

Training voor leden vaststellingscommissies

6 februari 2018

Eén van de eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten stelt deskundigheidsbevordering van vaststellers en constructeurs. Om continu...

Bestuursvergadering

6 februari 2018

Op 25 januari is het bestuur van het Examenplatform Entree samengekomen. De financiële situatie van het Examenplatform is...

Vacature vaststellingscommissie

18 december 2017

Er is er nog 1 vacature binnen de vaststellingscommissie die het Examenplatform Entree graag op korte termijn wil...

Bestuursvergadering

18 december 2017

Op 7 december is het bestuur van het Examenplatform Entree samengekomen. Tijdens de vergadering heeft het bestuur het...

Ontwikkelgroepen nieuwe examenopdrachten

31 oktober 2017

  Op basis van het nieuwe activiteitenplan gaan we voor de navolgende profielen nieuwe examenproducten construeren: Profiel 2: Dienstverlening en...

Agenda

13 september 2017

Examenadviescommissie 8 december 9 maart 8 juni Tijdstip: 10.00 - 13.00 uur Locatie: Examenservices Nieuwegein   Vergadering van aangeslotenen 12 oktober 8...

Deskundigheidsbevordering

26 juli 2017

De leden van de vaststellingscommissie en de leden van de examenadviescommissie geven aan dat er behoefte is aan...

Oproep ontwikkelnetwerken

26 juli 2017

Nieuwe examenopdrachten worden ontwikkeld met behulp van een Ontwikkelgroep. Voor komend jaar willen we voor meerdere profielen nieuwe...

Terugkoppeling vaststellingscommissie

26 juli 2017

Op 7 juli is de vaststellingscommissie bij elkaar geweest en heeft zij in totaal 19 examenopdrachten beoordeeld. Daarvan...

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

26 juli 2017

Op 12 juli vergaderde het bestuur over de volgende onderwerpen:   Begroting De insteek van het bestuur is om mede aan...

Werkwijze/proces aanleveren nieuwe opdrachten

29 juni 2017

Op aanvraag van de Vaststellingscommissie (VC), heeft de Examenadviescommissie besloten om de werkwijze voor het aanleveren van examenopdrachten...

Agenda

29 juni 2017

Voor de zomervakantie vinden er nog een tweetal bijeenkomsten plaats, deze staan ook op de website vermeld. 07...

Examenadviescommissie 9 juni 2017

29 juni 2017

De examenadviescommissie (EAC) is op 9 juni bijeengekomen. Naast het hieronder staande besluit over de werkwijze van het...

Vaststellingscommissie voortgang en update

29 juni 2017

Op 30 mei en 15 juni heeft de vaststellingscommissie ervoor gezorgd dat er weer een groot aantal examenopdrachten...

Agenda

31 mei 2017

30 mei Vaststellingscommissie 9.00 - 14.00 uur 9 juni Examenadviescommissie van 10.00 – 13.00 uur 15 juni...

Nieuwe leden vaststellingscommissie Entree

31 mei 2017

Annemieke den Brave van Zadkine en Brenda Bleecke van het Albeda College zijn benoemd als vaststeller namens het...

Agenda

25 april 2017

Voor de komende maanden staan de volgende activiteiten gepland: 30 mei en 15 juni - Valideringscommissie 12 mei...

Samenstelling van bestuur en commissies

15 februari 2017

Bestuur Hanneke Berben ROC Nijmegen voorzitter Govert van Bezooijen Nova College penningmeester Frans van der Vlugt Zadkine secretaris Hetty ten Hoope Regio...