Auteur: Nicole de Korte

Vacatures

19 april 2024

We zijn op zoek naar leden voor twee ontwikkelgroepen; P9 MEI – Verspanen en P1 MOB – Fietstechniek. Voor...

Het proces van vragen en meldingen

19 april 2024

Het blijkt dat vragen en meldingen niet altijd via de info-mailbox worden aangemeld. Daarom het verzoek om deze...

Verslag Expeditie Pilot Praktijkbeoordelen 21 maart 2024

19 april 2024

De Expeditie Pilot Praktijkbeoordelen bijeenkomst in Nieuwegein van 21 maart 2024 is door veel scholen bezocht. Het nieuwe PraktijkbeoordelenFlex...

Webinars PraktijkbeoordelenFlex

19 april 2024

Om scholen te betrekken bij, te enthousiasmeren en te informeren over het nieuwe PraktijkbeoordelenFlex, organiseren we een reeks...

P1 Logistiek – Onderhoud Proeves en beoordelingsformulier 

19 april 2024

Binnenkort komt de ontwikkelgroep bij elkaar om de binnengekomen feedback te bespreken. Het doel is om te zorgen...

Oproep nieuwe bestuursleden 

19 april 2024

Ter vervanging van Jolanda als Penningmeester en Eugenie als secretaris zoeken we nieuwe bestuursleden die graag «aan het...

Examenadviescommissie 12 maart 2024 

19 april 2024

De examenadviescommissie kwam op 12 maart (online) bij elkaar. Het belangrijkste agendapunt was het vernieuwde, Examenservices-brede, kwaliteitshandboek. Dit...

Verslag bestuursvergadering 

19 april 2024

Op 12 april heeft de bestuursvergadering plaatsgevonden. Ook dit keer waren er veel onderwerpen geagendeerd. Zo is er...

Verslag VvA 

19 april 2024

De Vereniging van Aangeslotenen hebben op 8 maart weer met het bestuur vergaderd. De financiën zijn doorgesproken en...

Welkom!

14 februari 2024

Vanaf februari 2024 zijn er twee nieuwe gezichten bij Examenplatform Entree. Loes Seuren-Bouwmans en Tineke Meerburg. Loes Seuren-Bouwmans...

Webinars PraktijkbeoordelenFlex

14 februari 2024

Om scholen te betrekken, te enthousiasmeren en te informeren over het nieuwe PraktijkbeoordelenFlex, organiseren we een reeks webinars...

Verslag Expeditie Pilot Praktijkbeoordelen van 1 februari 2024

14 februari 2024

Hieronder een korte weergave van de online-bijeenkomst van de pilotscholen voor PraktijkbeoordelenFlex. Online-bijeenkomst Expeditie Pilot Praktijkbeoordelen – 1 februari...

Geplande werkzaamheden  

14 februari 2024

Voor Examenplatform Entree staan er een aantal werkzaamheden op stapel. Zo gaat de examenontwikkelaar samen met de ontwikkelgroep...

Gezocht ontwikkelgroepleden!

14 februari 2024

Voor het onderhoud van nieuwe exameninstrumenten voor het profieldeel Verspanen zijn we op zoek naar ontwikkelgroepleden met kennis...

Papieren Vaststelling K1336 Toewerken naar Nederlands 2F vanaf2019 

14 februari 2024

Het keuzedeel K1336 ‘Toewerken naar Nederlands 2F’ (vanaf 2019) is in november 2023 besproken tijdens een vaststellingsbijeenkomst, maar...

Bestuur 

14 februari 2024

De afgelopen maand heeft er een ingelaste vergadering met het bestuur plaatsgevonden waarin het jaarplan met bijbehorende jaarofferte...

Helpdesk

21 december 2023

Toelichting over de Helpdesk. Voor het delen van informatie, het aanvragen van trainingen of het stellen van vragen...

Terugkoppeling klankbordgroep

21 december 2023

Op 22 november kwamen de leden van de klankbordgroep online voor het eerst bij elkaar. Het is even...

Over Praktijkbeoordelen en de nieuwe versie

21 december 2023

Zoals eerder vermeld wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe versie Praktijkbeoordelen (versie 4). De nieuwe versie Praktijkbeoordelen...

Status “Toewerken naar Nederlands 2F”

21 december 2023

De vaststellingscommissie heeft in november feedback teruggegeven op het exameninstrument. Deze feedback wordt verwerkt in het exameninstrument, waarna...

Oproep voor nieuwe bestuursleden

21 december 2023

Interesse om aan het roer van de stichting te staan? Voor de zomer is aangegeven dat aankomende periode enkele...

Samenvatting Bestuursvergadering + EAC van 17 november 2023

21 december 2023

De bestuursvergadering heeft in november plaatsgevonden en zoals gebruikelijk, de laatste van het jaar wordt gecombineerd met de...

Afscheid

30 oktober 2023

Beste allemaal, Het afgelopen jaar was ik onderdeel van Examenplatform Entree als examenontwikkelaar. Ik heb het afgelopen jaar mogen...

Keuzedeel Toewerken naar Nederlands 2F

30 oktober 2023

Het keuzedeel Toewerken naar Nederlands 2F wordt op 2 november weer voorgelegd aan de Vaststellingscommissie (VC). Het eerdere...

Het bestuur is op zoek naar u!

30 oktober 2023

Interesse om aan het roer van de stichting te staan? Voor de zomer is aangegeven dat aankomende periode enkele...

Vaststellingscommissie 18 september 2023

30 oktober 2023

De vaststellingscommissie kwam op 18 september 2023 bij elkaar om een examenopdracht voor het vernieuwde kwalificatiedossier en het...

EAC

30 oktober 2023

Door omstandigheden was het niet mogelijk om een EAC te houden met de voltallige vertegenwoordiging. De EAC houdt...

Fysieke bijeenkomst Vereniging van Aangeslotenen

30 oktober 2023

Op 1 december staat een vergadering van de VvA gepland die zal plaatsvinden in Woerden. Omdat eerder dit...

Verslag Vergadering van Aangeslotenen 22 september

30 oktober 2023

Op 22 september heeft er een online vergadering van aangeslotenen plaatsgevonden. Martijn deed opnieuw een oproep om het...

Maandag 18 september van 12:00 tot 12:30 uur Webinar Update Praktijkbeoordelen

7 september 2023

Op maandag 18 september van 12:00 tot 12:30 uur organiseren we weer vanuit onze studio in Nieuwegein het ...

Vakantie!

4 juli 2023

Het einde van het schooljaar is in zicht, de zomervakantie staat voor de deur. Dit is dan ook...

Kwaliteitshandboek uitgelicht: Beoordelingsmethodiek en cesuur

4 juli 2023

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In de vorige...

Betrekken bedrijfsleven bij ontwikkeling examens; tevens oproep tot actie

4 juli 2023

Het betrekken van het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van examens is een van de certificeringseisen. Om aan die...

Ontwikkelleden gezocht!

4 juli 2023

Examenplatform Entree is op zoek naar docenten die hun examinerings- en vakkennis willen inzetten bij de ontwikkeling van...

Afscheid en kans om bestuurslid te worden

4 juli 2023

Afscheid nemen van een vertrouwd bestuurslid is nooit leuk. Hetty ten Hoope van Regio College neemt ivm haar...

Samenvatting besturendag

4 juli 2023

Op woensdag 10 mei 2023 was de tweede besturendag van alle examenstichtingen waarbij namens Examenplatform Entree Martijn Kool...

Uitgelicht vanuit de themadag: portfolio

4 juli 2023

Tijdens de themadag is er veel informatie met elkaar gedeeld en zijn er interessante gesprekken gevoerd. Scholen onderzoeken...

“Toewerken naar Nederlands 2F”

4 juli 2023

We zijn samen met de ontwikkelgroep bezig met de ontwikkeling van het keuzedeel Toewerken naar Nederlands 2F. In...

Aanpassingen Praktijkbeoordelen + webinar

4 juli 2023

Enige tijd geleden is door het bestuur het verzoek gedaan om een aantal wijzigingen in Praktijkbeoordelen door te...

De VvA vergadering

4 juli 2023

Op 9 juni 2023 heeft er een online vergadering van aangeslotenen plaatsgevonden. Dit zijn de onderwerpen van de...

Vaststellingscommissie 26 juni 2023

4 juli 2023

De vaststellingscommissie kwam op 26 juni 2023 bij elkaar om de examendocumenten van het vernieuwde kwalificatiedossier te bespreken....

Examenadviescommissie 26 mei

4 juli 2023

Op 26 mei is de examenadviescommissie (EAC) voor de eerste keer dit jaar bij elkaar gekomen. Tijdens deze...

Nieuwe data vergaderingen

4 juli 2023

De volgende data voor vergaderingen in het laatste half jaar staan gepland: Bestuursvergadering: 8 september en 17 november Vergadering van...

Kwaliteitshandboek examinering – ontwerpproces uitgelicht

26 april 2023

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In deze editie...

Nieuw bestuurslid

26 april 2023

Het doet ons plezier te kunnen melden dat René Potters van ROC Rivor recent is toegevoegd als bestuurslid...

Vacature Voorzitter en bestuurslid

26 april 2023

Examenplatform Entree is dringend op zoek naar nieuwe leden voor het bestuur, waaronder een voorzitter. Het bestuur is...

Vacature lid examenadviescommissie

26 april 2023

Examenplatform Entree is op zoek naar nieuwe leden voor de examenadviescommissie! De examenadviescommissie is verantwoordelijk voor het verstrekken...

Ontwikkelleden gezocht! 

26 april 2023

Examenplatform Entree is op zoek naar docenten die hun examinerings- en vakkennis willen inzetten bij de ontwikkeling van...

Kort verslag Themadag “verdraaid examineren” 

26 april 2023

Op 10 maart vond de themadag plaats met als titel ‘Verdraaid examineren’. Samengevat: een mooie en succesvolle dag....

Webinar Update Praktijkbeoordelen – 3 april 2023 

26 april 2023

Op maandag 3 april jl. organiseerden we, alweer voor de 3e keer vanuit onze studio in Nieuwegein, het...

Update Praktijkbeoordelen Entree 

26 april 2023

Op 1 januari 2023 is Praktijkbeoordelen een vast onderdeel geworden van de dienstverlening aan scholen die zijn aangesloten...

Vaststellingsbijeenkomst 20 maart 2023 

26 april 2023

De vaststellingscommissie was op 20 maart bij elkaar om de examenopdrachten van het vernieuwde kwalificatiedossier te bespreken. Tijdens...

Maandag 3 april 2023: Webinar Update Praktijkbeoordelen

6 maart 2023

Op maandag 3 april 2023 van 12:00 tot 12:30 uur staat het Webinar Update Praktijkbeoordelen weer op de...

Fijne vakantie!

21 februari 2023

Tot slot wenst Examenplatform Entree alle aangeslotenen een hele fijne voorjaarsvakantie!  ...

Kwaliteitshandboek uitgelicht – herziene versie beschikbaar

21 februari 2023

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In deze editie...

Nieuwe relatiemanagers gestart bij Examenservices

21 februari 2023

Op 9 januari 2023 zijn Danielle van der Wiele en John Eijkemans gestart als relatiemanagers bij Examenservices. Zij...

Ontwikkelleden gezocht!

21 februari 2023

Examenplatform Entree is op zoek naar docenten die hun examinerings- en vakkennis willen inzetten bij de ontwikkeling van...

Vacature Lid examenadviescommissie

21 februari 2023

Examenplatform Entree is op zoek naar nieuwe leden voor de examenadviescommissie. De examenadviescommissie is ingesteld door het bestuur...

Themadag 10 maart – we zien u graag in Woerden!

21 februari 2023

Hiermee herinneren we u graag aan de uitnodiging voor de themadag van het Examenplatform Entree op 10 maart...

Bestuursvergadering 10 februari 2023

21 februari 2023

De bestuursvergadering werd voor het eerst bijgewoond door John Eijkemans, die op 9 januari bij Examenservices is gestart...

Video: Webinar Update Praktijkbeoordelen 23 januari 2023

24 januari 2023

Op 16 januari 2023 ging de nieuwste versie van Praktijkbeoordelen in productie. In aansluiting op deze nieuwe release...

SAVE THE DATE: themadag

19 januari 2023

Op 10 maart 2023 organiseert het Examenplatform Entree een themadag voor alle aangesloten scholen. Het thema zal begin...

Ontwikkelleden gezocht!

22 december 2022

Het Examenplatform Entree is op zoek naar docenten die hun examinerings- en vakkennis willen inzetten bij de ontwikkeling...

Uitgelicht Kwaliteitshandboek – Beoordelingsvormen 

22 december 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In de vorige...

Prakijkbeoordelen Examenplatform Entree

22 december 2022

Per 1 januari 2023 wordt Praktijkbeoordelen Entree een vast onderdeel van de dienstverlening aan scholen die zijn aangesloten...

Kleine wijziging mappenstructuur Examenbank

22 december 2022

In de Examenbank is een kleine aanpassing gedaan om de documenten overzichtelijker weer te geven. Per profiel is...

Vaststellingsbijeenkomsten

22 december 2022

De vaststellingscommissie was op 28 november bij elkaar om de examendocumenten van het vernieuwde kwalificatiedossier te bespreken. Tijdens...

Vergadering van bestuur en examenadviescommissie (EAC) 16 december 2022

22 december 2022

Eén keer per jaar vergaderen bestuur en EAC gezamenlijk. Op 16 december kwamen de volgende onderwerpen aan de...

Vergadering van aangeslotenen 9 december 2022

22 december 2022

Tijdens deze online-vergadering werden met name de volgende onderwerpen toegelicht: Het besluit om Praktijkbeoordelen te blijven aanbieden en...

Bestuursvergadering 18 november 2022

22 december 2022

Onder meer de volgende onderwerpen werden besproken: Martijn Kool blijft in 2023 voorzitter; in overleg met de bedrijfstakgroep...

Bestuurslid gezocht!

10 november 2022

Het Examenplatform Entree is op zoek naar een versterking van het bestuur. Als bestuurslid geeft u richting aan...

Ontwikkelleden gezocht!

10 november 2022

Het Examenplatform Entree is op zoek naar docenten die hun examinerings- en vakkennis willen inzetten bij de ontwikkeling...

Uitgelicht Kwaliteitshandboek – Examenopdrachten

10 november 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In de vorige...

Cesuurfout in beoordelingsformulieren

10 november 2022

Eerder hebben we de aangesloten scholen uitgebreid geïnformeerd over de cesuurfout in de beoordelingsformulieren en over de acties...

Pilot Praktijkbeoordelen Entree

10 november 2022

Praktijkbeoordelen is het online beoordelingsinstrument waarmee examens van studenten digitaal beoordeeld kunnen worden. Het bestuur van Examenplatform Entree...

Vaststellingsbijeenkomsten

10 november 2022

De vaststellingscommissie was op 26 september bij elkaar om de examendocumenten van het vernieuwde kwalificatiedossier te bespreken. Tijdens...

Examenadviescommissie 14 oktober 2022

10 november 2022

Op 14 oktober is de examenadviescommissie (EAC) opnieuw bij elkaar gekomen. Tijdens deze digitale bijeenkomst zijn de volgende...

Kwaliteitshandboek uitgelicht – Kaders, richtlijnen en uitgangspunten

3 oktober 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In deze editie...

Gewijzigde exameninstrumenten

3 oktober 2022

Doorgaans herziet Examenplatform Entree haar exameninstrumenten en verwerkt feedback van de gebruikers. Dit kan resulteren in een tekstuele...

Ontwikkelbijeenkomsten volop in gang!

3 oktober 2022

De start van het nieuwe kwalificatiedossier en de eerste exameninstrumenten zijn een feit! Sinds het begin van het...

Vergadering van aangeslotenen 16 september 2022

3 oktober 2022

Tijdens de vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: De cesuurfout voor de...

Vergadering bestuur 16 september 2022

3 oktober 2022

Tijdens de bestuursvergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: Naar aanleiding van een vraag van een...

Oproep: deel deze nieuwsbrief met je (nieuwe) collegae! 

3 oktober 2022

We merken dat er dit schooljaar veel nieuwe teamleiders, docenten en leden van examencommissies gestart zijn. Zij worden...

Mededeling vanuit Examenservices

1 juli 2022

Per 1 juli is Gijs Peeters niet langer als relatiemanager betrokken bij het Examenplatform Entree. Hij zet zijn...

SAVE THE DATE 16 SEPTEMBER 2022

1 juli 2022

Het bestuur wil alle aangeslotenen oproepen deel te nemen aan de vergadering van aangeslotenen op 16 september 2022. Deze...

Kwaliteitshandboek uitgelicht – Visie op examinering

1 juli 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In de vorige...

Pilot Praktijkbeoordelen

1 juli 2022

Op dit moment werken er 9 scholen mee aan de pilot ‘Praktijkbeoordelen Examenplatform Entree’. Tijdens de pilotperiode, die...

Kwalificatiedossier 2022

1 juli 2022

Met dank aan de inzet van de nieuwe ontwikkelgroepen, is de examenontwikkeling bij het nieuwe kwalificatiedossier tot dusver...

Vaststellingsbijeenkomsten

1 juli 2022

De vaststellingscommissie was op 20 juni bij elkaar om de examendocumenten van het vernieuwde kwalificatiedossier en de keuzedelen...

Examenadviescommissie 10 juni

1 juli 2022

Op 10 juni heeft de laatste bijeenkomst van de examenadviescommissie (EAC) in dit schooljaar plaatsgevonden. De EAC heeft...

Bestuursvergadering 24 juni 2022

1 juli 2022

Binden, boeien en betrekken van de scholen In het ochtendgedeelte heeft het bestuur uitgebreid gesproken over hoe Examenplatform Entree...

Vergadering van Aangeslotenen 3 juni 2022

1 juli 2022

De vergadering vond online plaats. Het bestuur gaf inzicht in de financiën voor 2022 met een doorkijkje richting...

Uitnodiging evaluatiebijeenkomst 11 mei!

22 april 2022

Op 11 mei vindt er een online evaluatiebijeenkomst plaats, waarin we samen evalueren over het schooljaar 2021-2022! Er...

Kwaliteitshandboek uitgelicht – Visie op examinering

22 april 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In de vorige...

Kwalificatiedossier 2022: Stand van Zaken

22 april 2022

In april en mei vinden voorlopig de laatste ontwikkelbijeenkomsten plaats voor het nieuwe kwalificatiedossier. Na het ontwikkelen van...

Bestuursvergadering 8 april

22 april 2022

Het bestuur is op 8 april kort bij elkaar gekomen. Een aantal agendapunten zijn niet aan bod gekomen...

Vaststellingsbijeenkomst 4 april

22 april 2022

De vaststellingscommissie was op 4 april bij elkaar om de examendocumenten van het vernieuwde kwalificatiedossier en het keuzedeel...

Examenadviescommissie 25 maart

22 april 2022

Op 25 maart heeft de eerste bijeenkomst van de examenadviescommissie in 2022 plaatsgevonden. Examenplatform Entree is verheugd met...

Jaarlijkse Tevredenheidsenquete Examenplatform Entree

24 februari 2022

Ieder jaar voert het Examenplatform Entree een tevredenheidsonderzoek uit. Dit bestaat uit het afnemen van een tevredenheidsenquête en...

Kwaliteitshandboek uitgelicht – Visie op examinering

24 februari 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree. U vindt het...

Wijzigings- en productoverzichten

24 februari 2022

Examenplatform Entree is voortdurend in beweging met het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van de examenproducten. Waar vindt u...

Kwalificatiedossier 2022 : Stand van Zaken

24 februari 2022

We hebben er één jaar langer op gewacht, maar inmiddels is het nieuwe Kwalificatiedossier Entree met crebonummer 23110...

Werken bij Examenplatform Entree? Er zijn Meerdere Vacatures beschikbaar

24 februari 2022

Per direct is Examenplatform Entree op zoek naar nieuwe commissie- en ontwikkelleden. Wat houden de diverse functies in? Lid...

Nieuwe Onderwijskundige

24 februari 2022

Examenplatform Entree heet Frédérique Vleugel-Pellen van harte welkom als nieuwe onderwijskundige en versterking van ons team. Frédérique heeft...

Vergadering van aangeslotenen 11 februari 2022

24 februari 2022

Op 11 februari heeft de eerste vergadering van aangeslotenen fysiek plaatsgevonden bij KAS/MeetInnOffice te Woerden. Helaas woonde slechts...

Uitgelicht Kwaliteitshandboek

17 december 2021

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek van Examenplatform Entree. Het herziene handboek is...

Werken bij Examenplatform Entree? Er zijn Meerdere Vacatures beschikbaar

17 december 2021

Per direct is Examenplatform Entree op zoek naar nieuwe bestuurs-, vaststellingscommissie- en ontwikkelleden. Wat houden de diverse functies...

Vaststellingsbijeenkomst 10 december

17 december 2021

De vaststellingscommissie is op 10 december voor de laatste keer dit jaar bij elkaar gekomen. Tijdens de bijeenkomst...

Vergadering van Aangeslotenen 10 december

17 december 2021

Op 10 december vond voor de laatste keer dit kalenderjaar de vergadering van aangeslotenen plaats dit jaar. Deze...

Uitgelicht Kwaliteitshandboek – Beoordelingssystematiek

26 november 2021

In elke nieuwsbrief lichten we gedeelte toe uit Kwaliteitshandboek examinering Examenplatform Entree. Het kwaliteitshandboek is te vinden in...

Werken bij Examenplatform Entree? Er zijn meerdere vacatures beschikbaar

26 november 2021

Per direct is Examenplatform Entree op zoek naar nieuwe bestuurs-, vaststellingscommissie- en ontwikkelleden. Wat houden de diverse functies...

Hercertificering Examenplatform Entree succesvol afgerond

26 november 2021

Als gecertificeerd examenleverancier heeft Examenplatform Entree een hercontrole ondergaan op basis van de norm valide exameninstrumenten mbo. De...

Workshop Beoordelingssystematiek

26 november 2021

Op 19 november vond de eerste workshop over de beoordelingssystematiek plaats. Er was een grote opkomst, waardoor deelnemers...

Vergadering van Aangeslotenen 10 december

26 november 2021

Op vrijdag 10 december vindt de laatste Vergadering van Aangeslotenen van 2021 plaats, van 13.30-15.30 uur. De bijeenkomst...

Bijeenkomst Bestuur en Examenadviescommissie 19 november

26 november 2021

Op vrijdag 19 november is een afvaardiging van het bestuur en de examenadviescommissie(EAC) samengekomen voor hun jaarlijks overleg....

Nieuwe mappenstructuur op Examenbank

26 november 2021

Per 1 september is de nieuwe beoordelingssystematiek van Examenplatform Entree ingegaan. Voor alle studenten die vanaf cohort 2021...

Uitgelicht Kwaliteitshandboek

7 oktober 2021

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Het Kwaliteitshandboek examinering is te vinden in...

Ontwikkelleden gezocht!

7 oktober 2021

Het Examenplatform Entree is doorgaans op zoek naar docenten die hun examinering- en vakkennis willen inzetten bij de...

Vacatures commissielid

7 oktober 2021

Per direct is Examenplatform Entree op zoek naar nieuwe leden voor de vaststellingscommissie en examenadviescommissie. Vaststellingscommissie  Als lid van de...

Workshop nieuwe beoordelingssystematiek

7 oktober 2021

In dit nieuwe schooljaar is Examenplatform Entree gestart met een nieuwe beoordelingssystematiek. Deze zogeheten ‘driepuntsschaal’ is tijdens de...

Digitaal Beoordelen per 17-9 beschikbaar voor alle aangeslotenen!

7 oktober 2021

Het Examenplatform Entree biedt de mogelijkheid om praktijkexamens digitaal af te nemen middels de online applicatie Praktijkbeoordelen. Tijdens de...

Examenadviescommissie 24 september

7 oktober 2021

Op vrijdag 24 september is de examenadviescommissie (EAC) opnieuw bij elkaar gekomen. Het volgende is aan bod gekomen: ...

Vergadering van Aangeslotenen 17 september

7 oktober 2021

Op 17 september vond de derde vergadering van aangeslotenen van dit jaar plaats. De eerste keer in lange...

Bestuursvergadering 17 september 2021

7 oktober 2021

Na afloop van de vergadering van aangeslotenen is het bestuur nog kort bij elkaar geweest om de start...

Ontwikkelleden gezocht!

12 juli 2021

Het Examenplatform Entree is doorgaans op zoek naar docenten die hun examinering- en vakkennis willen inzetten bij de...

Vacature vaststellingscommissielid

12 juli 2021

Heb jij interesse om mee te werken aan de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs? Dan zijn wij op...

Vacature bestuurslid

12 juli 2021

Het Examenplatform Entree zoekt per 1 november 2021 een nieuw bestuurslid! Het bestuur van Examenplatform Entree bestaat uit vijf...

Nieuwe oefenopdrachten beschikbaar!

12 juli 2021

Het Examenplatform Entree heeft op de examenbank nieuwe en herziene oefenopdrachten beschikbaar gesteld. Deze opdrachten kunnen in het...

Bijeenkomst vaststellingscommissie 7 juli

12 juli 2021

De vaststellingscommissie is op 7 juli voor de tweede keer dit jaar online bij elkaar gekomen. De volgende...

Oproep Vergadering van Aangeslotenen 17 september 2021

12 juli 2021

Op 17 september vindt de derde vergadering van aangeslotenen plaats. Het wordt een fysieke bijeenkomst, die zoals gewoonlijk...

Bijeenkomst Examenadviescommissie 11 juni 2021

12 juli 2021

De Examencommissie (EAC) heeft op op 11 juni een aantal belangrijke besluiten genomen. Het volgende is aan bod...

Bestuursvergadering 2 juli 2021

12 juli 2021

Op 2 juli is het voltallige bestuur samengekomen om het beleidsplan van Examenplatform Entree te optimaliseren en actualiseren...

Nieuwe ontwikkelaar: Esther van Sprang

29 april 2021

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Esther van Sprang en sinds april ben ik...

Ontwikkelleden gezocht!

29 april 2021

Het Examenplatform Entree is doorgaans op zoek naar docenten die hun examinering- en vakkennis willen inzetten bij de...

Vacature vaststellingscommissielid

29 april 2021

Heb jij interesse om mee te werken aan de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs? Dan zijn wij op...

Vergadering van Aangeslotenen 28 mei 2021

29 april 2021

Op 28 mei staat de 2e vergadering van aangeslotenen op de agenda. Wij nodigen alle aangesloten scholen van...

Tevredenheidsonderzoek

29 april 2021

Ieder jaar voert het Examenplatform Entree een tevredenheidsonderzoek uit. Dit bestaat uit het afnemen van een tevredenheidsenquête en...

Bijeenkomst vaststellingscommissie 24 maart

29 april 2021

De vaststellingscommissie is in haar nieuwe samenstelling op 24 maart voor het eerst bij elkaar gekomen. De volgende...

Bijeenkomst Examenadviescommissie 26 maart

29 april 2021

Op 26 maart heeft de eerste bijeenkomst van de examenadviescommissie in 2021 plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft de...

Bestuursvergadering 9 april 2021

29 april 2021

Op 9 april heeft voor de 2e keer dit kalenderjaar een bestuursvergadering van het Examenplatform Entree plaatsgevonden. Het...

Oproep professionele ontwikkelaars

25 februari 2021

Het Examenplatform Entree is op zoek naar docenten die hun examinering- en vakkennis willen inzetten bij de ontwikkeling...

Nieuwe leden Vaststellingscommissie

25 februari 2021

Het Examenplatform Entree heet Jolle de Vries en Debby van de Aker hartelijk welkom als nieuw lid van...

Welkom Martijn Kool

25 februari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 heeft het Examenplatform Entree een nieuwe voorzitter; Martijn Kool, Directeur School voor...

Vergadering van Aangeslotenen 29 januari 2021

25 februari 2021

Tijdens deze eerste bijeenkomst met de leden heeft het bestuur de begroting voor 2021 toegelicht en aangegeven op...

Bestuursvergadering 8 januari 2021

25 februari 2021

Op 8 januari is het bestuur voor de eerste keer dit kalenderjaar bij elkaar gekomen. De begroting voor...

Fijne feestdagen en een gezond 2021

17 december 2020

Namens het bestuur van Examenplatform Entree wensen we alle aangeslotenen en betrokkenen hele fijne feestdagen toe en vooral...

Lid vaststellingscommissie gezocht!

17 december 2020

Heb jij interesse om mee te werken aan de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs? Dan zijn wij op...

Ontwikkelaars gezocht voor keuzedeelexamens en proeves

17 december 2020

Het Examenplatform Entree is dringend op zoek naar docenten die hun examinering- en vakkennis willen inzetten bij de...

Nieuwe examenproducten

17 december 2020

Voor Profiel 8 Assistent Plant, dier of (groene) leefomgeving en voor Profiel 4 Bouwen, wonen en onderhoud, staan...

Examenadviescommissie 27 november

17 december 2020

Op 27 november heeft de laatste bijeenkomst van de examenadviescommissie in 2020 plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft de...

Vergadering van aangeslotenen 20 november

17 december 2020

Op 20 november vond de 2e vergadering van aangeslotenen plaats. Tijdens deze online bijeenkomst hebben de aangeslotenen zich...

Bestuursvergadering 6 november

17 december 2020

Op 6 november is het bestuur van Entree bij elkaar gekomen voor de laatste bestuursvergadering van dit jaar....

UPDATE Beoordelingsformulieren

17 december 2020

Op maandag 7 december ontvingen wij van één van de aangeslotenen het bericht dat er een fout zat...

Afscheid bestuursleden

1 oktober 2020

Tijdens de bestuursbijeenkomst op 4 september jl. heeft het Examenplatform afscheid genomen van 2 bestuurders; Govert van Bezooijen...

Tevredenheidsenquête

1 oktober 2020

Ook dit jaar hebben alle scholen weer de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan de tevredenheidsenquête. Vlak...

Lid vaststellingscommissie gezocht 

1 oktober 2020

Het Examenplatform is op zoek naar nieuwe vaststellingscommissieleden. Als commissielid houd je je bezig met het beoordelen en vaststellen...

Aanpassing examenbank

1 oktober 2020

Al geruime tijd leeft er de wens onder een groot gedeelte van de aangesloten om een aanpassing te...

Zomeronderhoud

1 oktober 2020

In de zomervakantie is het onderhoudsplan uitgevoerd. Alle wijzigingen die vorig schooljaar door de vaststellingscommissie zijn vastgesteld zijn...

Bestuursvergadering 25 september

1 oktober 2020

Tijdens deze bestuursvergadering stonden 2 punten op de agenda: het uitwerken van de uitkomsten van de beleidsdag en...

Beleidsdag 4 september 2020

1 oktober 2020

Op 4 september jl. heeft het bestuur van het Examenplatform samen met de examenadviescommissie uitgebreid nagedacht over de...

Fijne vakantie! 

30 juni 2020

Omdat de zomervakantie voor de deur staat, is dit de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De eerstvolgende nieuwsbrief...

Ontwikkeling keuzedeelexamens 

30 juni 2020

Zoals hierboven is aangegeven, zal het Examenplatform Entree examens ontwikkelen voor drie keuzedelen. De ontwikkeling van de keuzedeelexamens ondernemend gedrag en solliciteren willen we in oktober...

Ontwikkelwensen  

30 juni 2020

Het bestuur van het Examenplatform Entree heeft de volgende ontwikkelwensen geaccordeerd: Keuzedeelexamen ondernemend gedrag Keuzedeelexamen solliciteren Keuzedeelexamen toewerken naar Nederlands 2F ...

Onderzoek examenresultaten

30 juni 2020

 In de nieuwsbrief van februari gaven wij een update over het onderzoek naar de examenresultaten. In dit onderzoek wordt gezocht naar...

Vergadering van aangeslotenen 25 september 2020 

30 juni 2020

Op 25 september 2020 staat de tweede vergadering van aangeslotenen gepland. Het bestuur heeft besloten om deze vergadering online via Microsoft Teams doorgang...

Terugkoppeling vaststellingsbijeenkomst 

30 juni 2020

Op 15 mei zou de laatste vaststellingsbijeenkomst van het jaar plaatsvinden. Vanwege de lange agenda heeft de commissie...

Examenadviescommissie 

30 juni 2020

Op 12 juni was er een digitale bijeenkomst van de examenadviescommissie. Het grootste agendapunt was het onderhoudsplan voor de zomer....

Bestuursvergadering Examenplatform Entree 

30 juni 2020

Op vrijdag 19 juni j.l. is het bestuur van het Examenplatform samengekomen voor een online vergadering. Het bestuur heeft vastgesteld dat de financiële...

Tevredenheidsenquête

25 mei 2020

Zoals eerder via de nieuwsbrief is gecommuniceerd voert het Examenplatform Entree elk jaar een tevredenheidsonderzoek uit. Dit onderzoek...

Nieuwsberichten op website

23 april 2020

Het Examenplatform Entree verstuurt 6 keer per jaar een nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over onder andere bestuurszaken,...

Feedback indienen

23 april 2020

Het Examenplatform Entree ontvangt graag feedback van gebruikers. Dit kan feedback op examenproducten zijn, maar ook op bijvoorbeeld...

Servicedocument examinering

23 april 2020

Door de corona-maatregelen hebben we te maken met de situatie dat niet alle examens uitvoerbaar zijn. Zowel Examenservices...

Annulering bestuursvergadering en beleidsdag

23 april 2020

Zoals u op de website heeft kunnen lezen maakt het examenplatform voor iedere geplande bijeenkomst een eigen afweging....

Evaluatiebijeenkomst 9 maart

23 april 2020

Ieder jaar voert het Examenplatform Entree een tevredenheidsonderzoek uit. Dit bestaat uit het afnemen van een tevredenheidsenquête en...

Vaststellingsbijeenkomst 26 maart

23 april 2020

Op 26 maart heeft er een vaststellingsbijeenkomst plaatsgevonden. Vanwege de maatregelen met betrekking tot het nieuwe coronavirus is...

Examenadviescommissie 13 maart

23 april 2020

Op 13 maart is de examenadviescommissie samengekomen. Tijdens de bijeenkomst heeft de commissie onder andere advies gegeven over...

Aangepaste examinering tijdens corona-maatregelen

9 april 2020

In dit document Examinering en corona vindt u een aantal suggesties om examenuitvoering aan te...

Beleid met betrekking tot het nieuwe coronavirus

18 maart 2020

Gezien de recente maatregelen omtrent het nieuwe coronavirus, delen wij graag het beleid dat het Examenplatform Entree hanteert. Als...

Update onderzoek examenresultaten

24 februari 2020

Graag geven we u een update over het onderzoek naar verschillen in examenresultaten. Middels het onderzoek willen we achterhalen...

Oproep wensen met betrekking tot ontwikkeling en dienstverlening

24 februari 2020

Het bestuur heeft in haar begroting een ruim bedrag opgenomen waarmee nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld. Daarnaast kan...

Schrijf je in: Evaluatiebijeenkomst 9 maart

24 februari 2020

Op maandag 9 maart organiseert het Examenplatform Entree een evaluatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen we op basis van...

Vacatures vaststellingscommissie

24 februari 2020

Het Examenplatform Entree is dringend op zoek naar leden voor de vaststellingscommissie. Heb jij ervaring en kennis van de...

Vergadering van aangeslotenen 7 februari 2020

24 februari 2020

Op 7 februari heeft de eerste vergadering van aangeslotenen in 2020 plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is uitgebreid gesproken...

Bestuursvergadering 10 januari 2020

24 februari 2020

Op 10 januari heeft de eerste bestuursvergadering van 2020 plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn er twee nieuwe bestuursleden...

Wijziging KD Entree: P8 Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving

24 februari 2020

Momenteel ontvangt het Examenplatform veel vragen over de wijziging van het kwalificatiedossier (KD) van Entree. Wanneer je op...

Nieuwe ontwikkelaar: Anne-Karin Lok

5 december 2019

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Anne-Karin Lok en sinds oktober ben ik werkzaam...

Werkwijze Examenplatform Entree

5 december 2019

In deze laatste nieuwsbrief van 2019 informeren wij u graag over de routes en werkwijze van het Examenplatform...

Tevredenheidsenquête en evaluatiebijeenkomst

5 december 2019

In overleg met de examenadviescommissie en het bestuur is een nieuwe tevredenheidsenquête opgesteld. De vragenlijst gaat niet over...

Examenadviescommissie 4 oktober

5 december 2019

Op 4 oktober heeft de examenadviescommissie weer vergaderd. Tijdens de bijeenkomst heeft de commissie onder andere advies gegeven...

Bestuursvergadering 22 november

5 december 2019

Op 22 november is het bestuur bijeengekomen voor een extra vergadering. Daarin zijn officieel twee nieuwe leden van...

Gesloten op 11 februari 2019

4 februari 2019

Op maandag 11 februari is Examenplatform Entree niet bereikbaar. Uw mail via [email protected] beantwoorden wij graag weer vanaf...

Examenplatform Entree gaat internationaal

20 december 2018

Aan het einde van het jaar nog een leuk nieuwtje: Naast een aantal extra ROC’s, die zich dit jaar...

Klankbord bijeenkomst Examenplatform Entree 10 januari 2019

20 december 2018

Tijdens het bestuursoverleg op 22 november j.l. heeft het bestuur de eerste uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek besproken. Het...

Examenplatform Entree zoekt nieuwe bestuursleden

20 december 2018

Het Examenplatform Entree zoekt per 1 augustus 2019 een 2-tal nieuwe bestuursleden voor de rol van: Secretaris Penningmeester Het Examenplatform...

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

20 december 2018

Op 22 november 2018 is het Bestuur van Entree voor de laatste keer in 2018 bij elkaar gekomen....

Vacature Secretaris en penningmeester

18 december 2018

Het Examenplatform Entree zoekt met ingang van 1 augustus 2019 een secretaris en een penningmeester: Het bestuur bestaat uit...

Overzicht training voor de leden van de vaststellingscommissie

18 juni 2018

Ben je lid van een vaststellingscommissie, maar heb je je nog niet aangemeld voor de training 'Beroepsgericht examens...

Aanleveren examenopdrachten

18 juni 2018

Naar verwachting wordt de planning om 32 nieuwe examenopdrachten toe te voegen aan de examenbank niet gehaald. De...

Indeling Examenbank

18 juni 2018

De afgelopen periode heeft de uitvoeringsinstantie de complete examenbank opnieuw ingedeeld en alle examendocumenten handmatig 1 voor 1...

Examenadviescommissie

18 juni 2018

Op 8 juni aanstaande zal de Examenadviescommissie weer bij elkaar komen. Op de agenda staan onder andere de...

Vergadering van aangeslotenen 24 mei 2018

18 juni 2018

Op 24 mei jongstleden heeft de tweede vergadering van aangeslotenen van dit kalenderjaar plaatsgevonden. Ongeveer de helft van...

Indeling examenbank

18 mei 2018

De afgelopen periode heeft de uitvoeringsinstantie de complete examenbank opnieuw ingedeeld en alle examendocumenten handmatig 1 voor 1...

Training voor leden vaststellingscommissies goed van start!

18 mei 2018

Om continu te blijven werken aan de deskundigheid van onze leden van de vaststellingscommissies, organiseert Examenplatform Entree samen...

Evaluatie van het Examenplatform Entree

18 mei 2018

Nu het Examenplatform alweer geruime tijd actief is, wil het bestuur graag een evaluatie moment houden. Het bestuur...

Stand van zaken: vaststellen en ontwikkelen

17 mei 2018

De vaststellingscommissie heeft begin april vijf van de zes examenopdrachten vastgesteld. Het betreft hier specifiek Profiel 6: Mobiliteitsbranche. De...

Vergadering van aangeslotenen

17 mei 2018

Op 24 mei aanstaande vindt voor de tweede keer dit jaar de Vergadering van aangeslotenen plaats. Alle scholen...

In dit filmpje kun je zien wat Examenservices en Examenplatform Entree doen.

6 februari 2018

https://www.youtube.com/watch?v=bRTSpbyRvAk...

Bewerkersovereenkomst

6 februari 2018

In de nieuwsbrief van november hebben we jullie bericht over de nieuwe AVG wet die op 25 mei...

Training voor leden vaststellingscommissies

6 februari 2018

Eén van de eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten stelt deskundigheidsbevordering van vaststellers en constructeurs. Om continu...

Wijzigingsbeheer

6 februari 2018

Op advies van de Examencommissie heeft het bestuur ingestemd met een eenduidig wijzigingsbeheer. Om zo helder mogelijk met...

Vergadering van aangeslotenen

6 februari 2018

In tegenstelling tot eerdere berichten vindt op 8 februari aanstaande de eerste vergadering van aangeslotenen plaats. De uitnodiging...

Bestuursvergadering

6 februari 2018

Op 25 januari is het bestuur van het Examenplatform Entree samengekomen. De financiële situatie van het Examenplatform is...

Leden gezocht voor de ontwikkelgroepen

6 februari 2018

De afgelopen maanden hebben wij herhaaldelijk een oproep gedaan aan de deelnemende scholen om enthousiaste docenten/examenfunctionarissen en/of ervaren...

In dit filmpje kun je zien wat Examenservices en Examenplatform Entree doen.

18 december 2017

https://youtu.be/bRTSpbyRvAk...

Bewerkersovereenkomst

18 december 2017

De afgelopen periode hebben enkele scholen aan de Examenstichtingen gevraagd naar een Bewerkersovereenkomst in het kader van de...

Website

18 december 2017

De afgelopen weken hebben wij intensief gekeken naar de website van het Examenplatform Entree. De website was gebouwd...

Herhaalde oproep: Leden gezocht voor ontwikkelgroepen nieuwe examenopdrachten

18 december 2017

We zoeken per profiel nog 3 enthousiaste docenten/examenfunctionarissen van deelnemende scholen en/of ervaren praktijkopleiders of assessoren uit het...

Vacature vaststellingscommissie

18 december 2017

Er is er nog 1 vacature binnen de vaststellingscommissie die het Examenplatform Entree graag op korte termijn wil...

Bestuursvergadering

18 december 2017

Op 7 december is het bestuur van het Examenplatform Entree samengekomen. Tijdens de vergadering heeft het bestuur het...

Examenplan keuzedeel Leervaardigheden

31 oktober 2017

  Op 2 november is er een vergadering van de vaststellingscommissie gepland. Hier worden het examenplan en het examen...

Certificering examenleveranciers

31 oktober 2017

  Het ministerie van OCW verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2018 voor alle opleidingen gebruik te maken van...

Ontwikkelgroepen nieuwe examenopdrachten

31 oktober 2017

  Op basis van het nieuwe activiteitenplan gaan we voor de navolgende profielen nieuwe examenproducten construeren: Profiel 2: Dienstverlening en...

Vacature Vaststellingscommissie

31 oktober 2017

Er zijn twee vacatures ontstaan die Examenplatform Entree graag op korte termijn wil invullen. Indien je belangstelling hebt...

Begroting 2017- en 2018

31 oktober 2017

  Tijdens de vergadering van aangeslotenen is tevens de begroting voor komend schooljaar besproken en vastgesteld. De uitgebreide toelichting...